Artikkelit

TYÖNOHJAUS 2019 ja TIMON TYÖNOHJAUS JA TERAPIA (TTT) MIKKELI

Tämä blogikirjoitus on varsinainen asiakuvaus otsikon aiheesta, eli siitä, millaista työnohjaustyö oli  Timon Työnohjaus ja Terapiassa vuonna 2019. Miksi kirjoitan tästä aiheesta, siitä kerroin johdanto-osassa. Löydät sen julkaisupäivityksenä 29.11.2019.

 

Työnohjaus – mitä sen?

lyhyesti!

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Yhdessä tutkimme työn, työyhteisön ja omaan rooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. 

Turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri sekä kokemuksesta oppiminen tarjoavat maaperän ohjattavan kasvulle ja menestymiselle työroolissaan ja tehtävässä osana yritysyhteisöä.

Oma kuninkuusajatukseni on: työnohjaus on enemmän kuin ”muutos, uudistuminen tai kehittyminen” sanojen semantiikkaa. Työnohjausprosessin käyneen tulisi voida summata, esimerkiksi, Lihasta luiden ympärille -sloganin jollakin henkilökohtaisella tuloksellaan. Kaikki me ymmärrämme, että tuloksellisuus korreloi prosessin pituuden ja työskentelymotivaation kanssa.

 

Työnohjaus 2019 tilastojen valossa 

Kuten yrityksen nimikin ilmaisee, Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT) toimeksiannot kohdistuvat sekä työelämän sektorille että terapeuttiseen toimintaan. Asiakaskunta on näissä kummassakin omansa, joskin hybridisyys on vuosi vuodelta allekirjoittaneella lisääntynyt.

Hybridi tässä tarkoittaa sitä, että sama toimeksiantaja saattaa ostaa molemmilta sektoreilta tai sama henkilö on TTT:n asiakkaana niin työelämän kehittämisjutuissa kuin siviilielämän lähisuhteittensa terapeuttisessa työskentelyssä.

 

Tästä hybridiajattelusta tein kuluvana vuonna lyhyen trailerin.

Työssä _ KotonaKokonaisina katso ja lue lisääTTT:stähttps://timojuutinen.fi/ajankohtaista

Julkaissut Timon Työnohjaus & Terapia Torstaina 12. syyskuuta 2019

 

Tässä blogissa toteumatilastot avataan siis ainoastaan annetun työnohjauksen osalta. Tällöin esityksen ulkopuolelle jää muu kelvollinen: yksilö-, pari- ja perheterapia, nimenomainen sovittelu- tai konsultointityö sekä kaikki 3K Savon kehittämispartnerina toimimiseen käytetyt työtunnit vuonna 2019.

Allekirjoittanut antoi vuonna 2019 (1.1. – 30.11.) työnohjausta yhteensä 165 tuntia seuraavasti:

 

22 eri ryhmälle (yht. 72 h /ryhmätyönohjauksessa henkilömäärä vaihteli 5-15 välillä)

4 eri tiimille (yht. 20 h /tiimiohjauksissa henkilömäärä vaihteli 3-7 välillä)

21 eri yksilölle (yht. 73 h)

 

Työnohjauspalvelujen kilpailutukset 2019

Yritys osallistui vuonna 2019 kahteen valtakunnalliseen (Hilma) palvelutarjonnan kilpailukseen. Molemmissa tilaajat (Essote, Mikkelin kaupunki) tutkivat ja pisteyttivat kaikki tilaajan lähtökriteerit täyttäneet palveluntarjoajat. Heitä oli useita kymmeniä; 220 km säteellä Mikkelistä.

Tarjoajien vertailuissa, jotka koskivat muun muassa koulutuspätevyyttä, hankitun praktiikan määrää ja työmetodien monipuolisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, Timon Työnohjaus ja Terapia menestyi molemmissa työnohjauksen kilpailutuksessa erinomaisesti. TTT toimii seuraavat vuodet mm. näiden isojen yhteisöjen ensisijaisena sopimustoimittajana.

Isoista sopimustoimittajista on lisäksi mainittava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), jonka kilpailutettuna kehittämisen asiantuntijakonsulttina Suomessa jatkoin vuonna 2019. 

 

Asiakaspalautteet 2019

Olen kertonut Kaikella on mittansa -videossa, että yrityksen edellisillä verkkosivuilla oli luettavissa 176 työnohjaustyön asiakaspalautetta. Linkki lopussa teemavideon uusimpaan versioon.

Listaan nykyisiltä TTT:n sivuilta 10 viimeisintä käyttäjäkokemusta. Näin ajattelin, kun suunnittelin rakennetta tälle blogikirjoitukselle. Kun keräsin asiakaspalautteita vuodelta 2019, havaitsin tuoreimmat arviot varsin pitkiksi. Päätin siteerata ainoastaan viisi viimeistä; joskin niitäkin hiukan lyhentämällä. Siis tuoreimmat vuodelta 2019. 

Kaikki ulkopuolelle jäävät ovat halutessasi Sinunkin luettavissa, toisaalla näillä yrityksen verkkosivuilla.

Omana havaintona näistä ulkopuolelle jäävistä voisin todeta: Työnohjaus oli koettu turvalliseksi työtavaksi, jolla tuntui (kokoonpanoasetelmasta riippumatta) olleen subjektiivista hyvinvointitulosta ja jotakin kaivattua toimintakykymuutosta. Tämä muutos oli nimetty joko yksilö- tai ammattiryhmäkohtaisena.

 • Ansku / ”kymppi”

  Haluan nykyisestä ”kymppi-työroolista” käsin antaa kirjallisenkin palautteen. Suullisesti niin tein esimiehelleni, kun tämä sovittu kymmenen kerran prosessi päättyi.
  Koin erittäin hedelmällisiä työhön panostamisen keskusteluja kanssasi. Tämä henkilökohtainen taipumusanalyysi, jonka toteutin ja johdollasi moniulotteisesti purimme, oli mielestäni sytykkeenä useimpiin minun työssäni haasteellisena vastaan tulleeseen kysymykseen.
  Taitoni ”kymppinä” ovat toistenkin mielestä minulla uudistuneet ja parantuneet. Jaksan paremmin. Osaan arvioida päivittäin tehtäväkohtaista prioriteettiäni. Minut on pyydetty mentoriksi toiselle vastaavalle (uudelle) tämän omassa yksikössään. Olen tyytyväinen jakaessani sitä, mitä itse yksilötyönohjauksessa olen luotettavana oppinut ja oivaltanut. Pomolta myös kiitoksemme! Ps. Luulen ja tiedän, että meiltä tulee toimeksiantopyyntöjä jatkossa

 • Matias 

  Pythagoran malja, loistava vertaus!

  Olen ollut työelämässä enemmän tai vähemmän mukana vuodesta 1980 lähtien. Työelämän vaatimukset kiihtyvät vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Samalla työhyvinvointi nousee entistä tärkeämmäksi tekijäksi työn tuloksellisuutta ajatellen. Työhyvinvoinnissa on tiettyjä asioita jotka ovat yhteismitallisia työntekijästä riippumatta. Niihin on julkisesti kiinnitetty huomiota, jokainen yritys, joka haluaa menestyä, laittaa nuo asiat kuntoon.

  ”Ihminen on kokonaisuus”. Allekirjoitan täysin lauseesi. Työminä ja kotiminä kulkevat käsi kädessä. Kokonaisuus on näiden minien tulo. Jompikumpi kun krakaa, kokonaisuus kärsii. Molemmat minät tietysti jakautuu vielä useisiin tekijöihin, joista kokonaisuudet muodostuvat.

  Timon kanssa vuosia yhteistyötä tehneenä tiedän, että hän voi auttaa määrittelemään nuo osatekijät ja rohkaista tekemään työn niiden eteen. Itsestä on sitten lopulta kiinni, onko valmis rikkomaan turvalliset rutiinit.

 • Valm-Team / HR 

  Me kuusi HR-henkistä kiitämme ja kumarramme. Työnohjausprosessi kaikkinensa sekä ne kaksi ajankohtaista täsmäkonsultointia, jotka toteutuivat TTT:ssä, ovat tämän lausuman taustalla. Toimintasi oli meille pitkään muistettava. Suositukset lähtivät verkostossamme. Menestystä! 

 • Pasi Lehtimäki, Johtava konsultti, Gofore Oyj

  Kiitos tärkeän aiheen esilletuomisesta. Työyhteisön hyvinvointiin ja kulttuuriin kiinnitetään edelleen liian vähän huomiota. Useimmat organisaatiot organisoituvat edelleen varsin tuotantolähtöisesti (teollisuuden kaltaisesti), strategian ja mittareiden keskittyen helposti mitattaviin suureisiin (eur, jne). Näin vaikka työn usein tekevät ihmiset, ja asiakkaat usein ihmisiä.

  Tämä estää johtoa näkemästä kaikkia työn tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Onneksi työntekijöiden hyvinvoinnin merkitykseen on ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota.

  Johtajat usein haluavat laskelmia, paljonko hyvinvointiin panostaminen tuottaa. Johtaminen on helppoa jos aina olisi kaikkeen valmiit laskelmat. Johtamisesta voidaan puhua vasta sitten, kun on luotettava työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen kannattavuuteen, vaikka mittarointi ei hyötyjä (heti) voisikaan osoittaa.  

YritysPalaute/Johtoryhmä

“Jo johtoryhmässä tämä tiedostettiin… Yksilösparraus oli firman tilanteessa paras steppi ennen muutoksen jalkauttamista. Hoidit hienosti! ’Tulilinjan’ tiimivastaavat odottavat vuoroaan. Kiitos partneri Timo!” 

 

Videossa lisää…

Aiemmin artikkelissa viittasin työnohjauksen teemavideoon. Tässä on linkki asian uusimpaan versioon, jonka tuotin 3K Savon asiantuntijapartnerina.

Kaikella On Mittansa 2019 -tallenteessa saat arvokasta infoa työohjauksesta työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kuulet lisää toteutusmahdollisuuksista ja toiminnan hyödyistä sekä siitä, maksaako se maltaita?

Videon myötä kannustan Sinua tuumaamaan, kuinka löytää työssään tekemisen ilo ja näin samalla lisätä omalta osaltaan koko työyhteisön työtyytyväisyyttä.

Olethan vastuullinen ainakin itsesi suhteen! Sillä lähtökohtaisesti olet itsesi ja työsi paras asiantuntija. Tee todellisuus näkyväksi!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖNOHJAUS 2019 ja TIMON TYÖNOHJAUS JA TERAPIA (TTT) – Johdanto –

Johdanto. Tämä blogikirjoitus on kiinteästi ajassa. Henkisen sysäyksen kirjoittamiselle tarjosi Lapsi mukaan töihin -päivä. Tämä 22.11.2019 vietetty ”LMT” sekä ilahdutti että harmitti minua Timon Työnohjaus ja Terapiassa. 

Ajattelen täsmälleen teemapäivän kehittäjien tavoin, että ” lapsen on hyvä tietää, missä aikuiset tekevät työtä ja mitä työnteko on”. Valtakunnallinen LMT näkyi myös täällä Mikkelissä, josta Itä-Suomen ykköslehti Länsi-Savo referoi ansiokkaasti. Tulin iloiseksi asiasta ja median tuokiokuvista.

Laitan loppuun linkin, jotta sinäkin voit tuumata ja tunnelmoida…

Harmitukseni 22.11.2019 teemapäivässä puolestaan liittyy siihen, että ´lapseni´ alenevassa polvessa ovat joko yli- tai ali-ikäisiä. Aikuistuneita en enää voi vaivata. Lapsenlapset ovat niin pieniä, että heidän ´kiikuttaminen´ A1:een olisi aikaekonomisesti epäviisasta. 

Niinpä päätin kuvata työnohjaustyötä, tätä Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT) toista työkärkeä ja keskeistä kivijalkaa. Mitä se oli vuoden 2019 toteumana, se kerrotaan nyt kaikelle kansalle. 

Esityksen ulkopuolelle jää kaikki muu kelvollinen: yksilö-, pari- ja perheterapia, nimenomainen sovittelu- tai konsultointityö sekä kaikki 3K Savon kehittämispartnerina toimimiseen käytetyt työtunnit vuonna 2019.

Kirjoitusajankohta, vuoden 2019 lopulla aktivoi katselemaan tuntitilastoja myös omin silmin. Eikä lisäksi ole mikään salaisuus se, että pyrkimykseni läpi työhistoriani on ollut transparenttisuuden liputtaminen. Iseäni kohtaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön työ ja toiminta olisi kohtuullisen läpinäkyvää ja avointa. Silloin se tarjoaa oivan alustan oivaltamiselle ja uuden oppimiselle. ”Oppi ei ojaan kaada!” sanoitti vanha kansa. Samoin ”Taito ei ole taakaksi”. 

Ennen varsinaista otsikon mukaista kirjoitusta, viivähdä videolla. Siinä ainakin Meerille, Siirille ja Tinolle tulee tuntuma siitä, mitä se iskä tai äiskä päivisin tuunaa…

Jatka varsinaiseen työnohjaustyön vuoden 2019 toteumaan >>> Se on luettavissa aivan kohta.

SOVITTELU TUTUKSI – SOVITTELULLA SINUIKSI työssä ja kotona (johdanto)

Kirjoitan kolme peräkkäistä blogikirjoitusta sovittelusta Mikkelissä ja Etelä-Savossa laajemmin. Kirjoitusten keskiössä on aihevideo. Tai oikeammin kaksi sellaista.

Videoilla, jotka kestävät muutaman minuutin, pyrin antamaan impulssit, joita tekstissä hiukan laajennan. Saat infoa sovittelusta työssä ja kotona. Sinuiksi sovittelun kanssa puolestaan tullaan, kun henkilökohtaisesti osallistuu sovittelutapahtumaan.

Miksi tällainen aihe?

Oikea-aikainen konfliktien hallinta ja mahdollisesti ulkopuolisen asiantuntijan osuus tilanteen ratkaisussa on nykyaikaa, sanoisinko edistyneillä areenoilla, olipa kyse työpaikan henkilöristiriidoista tai sitten eron uhasta yksilölle tärkeässä parisuhteessa. Tämä on tärkeä tiedostaa.

Valveutunut lukija tietää, että on koko joukko muitakin käyttöalueita, joissa sovittelutoiminta toteutuu tavoitteellisen onnistuneesti: Kansainvälinen sovittelu, oikeudessa Rikos-ja riita-asioiden sovittelu tai Tuomioistuinsovittelu, päiväkoti-, koulu- ja opiskelumaailmassa toteutetaan erilaisia Verso- ja Restosovitteluja. Niin ikään on Ympäristöasioiden sovittelua, ja vieläpä isommissa kaupungeissa Katu- ja Naapurustosovittelua.

Sovittelun kaksi ikkunaa

Blogikirjoituksissani rajaudun vain kahteen, itselleni läheisimpään, perheasioihin ja työelämän työyhteisösovitteluihin. Molempia on tarjolla Mikkelissäkin, mutta niin täällä kuin Suomessa laajemminkin, molemmat sovittelun käyttöalueet ovat alikäytettyjä. Näin siitäkin huolimatta, vaikka molemmilla toimenpiteillä on Suomessa lain yksilölle suoma turva.

Miksiköhän?

 Yksin on selvittävä” -asenne, kiireellinen elämäntapa tai tietämättömyys palvelutarjonnasta lienevät yleisimmät selittäjät sille, miksi sovittelutoiminnan ilmeiset ja todistetut hyödyt jäävät käyttämättä.

Erimielisyydet ja konfliktit työtiimeissä tai työporukoiden välillä eivät sinänsä ole kavahdettavia. Välinpitämättömyys tai keinottomuus konfliktien hallinnassa kuitenkin tekee kärpäsestä härkäsen. Ei hyvä!

Jotta tilanne ei ehtisi äityä kohtuuttomaksi, ”tarttis tehdä jotain”, kunnioitettua, edesmennyttä Mauno Henrik Koivistoa lainataksemme.

Toimeen tarttuminen kannattaa. Työpaikalla ja kotona. Kuvittelen, varsinkin jälkimmäiseen liittyvänä, että Sinullakin on muistikuvissa niitä kokemuksia, kun parisuhteessa tai muussa siviilisuhteessa löydettiin rakentava sopu. Tuntemus oli helpottava. Samaa toteutuu työpaikoilla, erimielisyyksien kunniallisessa purkamisessa.

Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) ja sovittelutyö tänään

Olen toiminut erilaisissa sovittelutehtävissä jo viime vuosituhannelta, 1990-luvulta alkaen. Aloitin Hämeessä ja jatkoin Etelä-Savossa. Toiminta on ollut ja edelleen on julkisoikeudellisen organisaation (kaupungin) ja oikeuslaitoksen valtuuttamaa. Nämä toimeksiannot liittyvät nimenomaisesti perhe-elämässä esiintyviin kriiseihin ja selvitystöihin.

Millä kompetenssilla toimin? Siitä kirjoitin Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) sivulla, katso sovittelu.

Kokemusta on karttunut. Yhtenevästi ja ’laveasti´ voi kuitenkin todeta: vuosituhannet vaihtuvat, mutta ihmisten keskinäiset suhteet pitävät pintansa. Ne ovat mielenkiintoinen haaste ja kehityksen potentiaali niin työssä kuin kotona.

2010-luvulla sovittelupyyntöjen tarve on hiukan muuttanut työni sisäistä painopistettä. Viimeisen viiden vuoden aikana sovittelutyöhän käyttämäni työtunnit ovat lisääntyneet erityisesti yrityksissä ja työyhteisöissä. Toimin erilaisten yhteisöjen ja siellä mitä erilaisimpien tapahtumakriisien ulkopuolisena ja tasapuolisena fasilitaattorina. Fasilitaattori on koulutettu henkilönä, joka auttaa konfliktin osapuolia asiassa eteenpäin. Restoratiivinen työyhteisösovittelu on nykypäivää Suomessa, ja kokemuksesta tiedän, jalkautunut Mikkeliinkin.

Restoratiivinen – mitä se on?

Ihmettelet ehkä sovittelun edellä olevaa, alkujuuriltaan latinalaisperäistä sanaa `restoratiivinen`. Vaikka varsinaisesti ei kysymys ole rakennuksesta, voit tässäkin yhteydessä ajatella rakennuksen restaurointia, entisöintiä; sellaista remppaa ja kunnostusta, jossa palautetaan alkuperäinen muoto.

Restoratiivisen sovittelun työotteessa on varsin arvokasta se kuninkuusajatus, että sovittelussa oleva yksilö tai porukka ryhmänä säilyttää kasvonsa. Kunniallisesti. Tämä siitäkin syystä tai juuri siksi, että työskentelyssä kohdataan avoimen rohkeasti työmaailman arjessa tapahtunutta toimintaa ja tekosia − aina juurisyihin saakka. Näin tapahtuneesta oppiminen mahdollistuu kestävällä ja kantavalla tavalla.

Ymmärrät varmaan, että katsomalla ahdistavia asioita silmästä silmään, ja saattamalla ihmiset nokatusten näkemään tuntemusten taustalla olevia juurisyitä, toimimme viisaasti ja nykyaikaisesti. Erilaisuuksien kohtaaminen lisää itsetuntemusta.

Verrattain paljon tätä työtä tehneenä ja myös työnohjaten toisia kollegoja Suomessa, voimme kokemusperäisesti vielä lisätä: Jotta toiminnan tuloksellisuus varmistetaan, on restoratiivisessä sovittelussa kyettävä tarjoamaan eri osapuolille erittäin turvallinen työskentelyasetelma. Silloin on kyse sekä rauhallisesta fyysisestä tilasta, ajasta ja ohjaajasta. Työporukka rekisteröi nopeasti omassa mielessään, täyttyvätkö kaikki nämä lähtökohdat.

Tämä oli johdanto-osa. Jatkan seuraavassa kirjoituksessa keskittymällä perhe-elämän ikkunaan. Näen sen ikkunan äärellä viisi teesiä, joita käsittelen, jotta tämä toinen sovittelun ikkuna tulisi Sinulle lukijana tutummaksi.

Kolmas blogiteksti, joka sekin liittyy Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT) Teemaklinikan aihevideoon, porautuu sitten videota enemmän työyhteisösovitteluun. Rohkenen tämän osion rakenteesta ja sisällöstä ajatella tyylillä, ”kysy mitä haluat, minä vastaan, mitä haluan”. Asia edellä tietystikin.

Löydät molemmat blogikirjoituksen osat kohta näiltä samoilta TTT:n verkkosivuilta. Ennen perhe-elämän sovitteluteeseihin siirtymistäsi, voit kuunnella Samuli Edelmannia. Hän tulkitsee vanhaa virttä. Hienosti. Sillä onhan elämästä ja tulevaisuudesta kysymys meillä kaikilla 24*7.

Tavataan kohta TTT:n Teemaklinikan videoilla ja tuumataan tärkeitä teemoja!

Huom! Etusivulta pääset katsomaan kaikki tähän mennessä julkaisemani videot.

TOIMIVAN PARISUHDE- JA PERHE-ELÄMÄN PUOLESTA MIKKELISSÄ

Lomalta lomps… ja lippis hyllylle. Olen palannut parisuhdeasioiden pariin. A1-työskentely toimivan parisuhde- ja perhe-elämän puolesta Mikkelissä jatkuu. Tämä tiedoksi entisille asiakkailleni sekä uusille aloittaville. Jälkimmäisille aineiston ja ajatusten infona Timon Työnohjaus ja Terapiasta (TTT) muutoinkin.

Kuvan lippistä ei ollut vielä suunniteltu, kun arkityöni perhe-elämän haastavien kysymysten kanssa minulla alkoi. Alku-ajan historiasta ei tällä kertaa yhtä yhteydenottoa enempää. Allekirjoittaneen ja TTT:n työhistorian koko läpileikkaus on luettavissa näillä verkkosivuilla; kohdassa Timosta.  

Toteutan kutsumustani.

Niin ajattelen. Pääsen toteuttamaan armolahjojani päivittäin. Työtä on tällä saralla kiitettävästi riittänyt. Aina se ei ole vain helppoa, vaivatonta ja palkitsevaa. Mutta se on minun kutsumukseni. Haluan auttaa lähi-ihmissuhteissaan tukea ja apua tarvitsevaa.

Taannoin eräs Mikkelin ulkopuolella asuva, perhe-elämässään parisuhdekriisiin joutunut henkilö soitti ja lähes ensimmäisinä sanoinaan kyseli: ”Miksi nettisivullasi sanotaan ´haukan katseella ja ammattitaidolla´…”

Tuo kysyjä ei ollut (vielä) nähnyt tätä kuvaa.

Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT)

Nähtyään editoimattoman, Tunisiassa v. 2005, otetun kuvan, hän jatkoi ääneen pohdintaansa sanomalla: ”Sinun täytynee olla myös jollakin tavoin lintuharrastaja…” Siinä hän erehtyi.

Lopulta pääsin kertomaan kuvan ja sloganin symbolisesta yhteydestä keskenään.

Nimittäin, aivan alkukuukausina, kun olin perustanut nykyisen Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT), sain silloiselta työnohjausryhmältäni prosessin loppupalautteena kuvauksen ”ammattimaisesti haukan katseella”. Ryhmäläisten mielestä olin ohjaustyössäni osoittautunut erityisen intensiiviseksi, läsnäolevaksi ja tarkkakatseiseksi. Juurikin he käyttivät ensimmäisenä tuota ilmausta.

Hiukan myöhemmin kuulin toiselta, terapiaan hakeutuneelta asiakkaalta, että hän oli saanut suositukset lääkäriltään ”varata aika sille haukkaterapeutille”. Näin tämä motto tai iskulause syntyi.  

Sloganeista puheen ollen, näin tänä kesänä Mikkelin kadulla Mazda-merkkisen, jo varmaankin monet kelit nähneen auton. Auton peräpäässä luki mottona ”kunnes ruoste meidät erottaa”.

Oliko tässä kyse erityistä merkkiuskollisuudesta, sitä en tiedä, mutta iskulause sopii mainiosti myös ihmissuhde-elämään parhaimmillaan.

 

ASKARRUTTAVAT ASIAT 

Millaiset parisuhteen, perhe-elämän tai yleensä tärkeisiin lähi-ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset saavat ihmisiä liikkeelle avun ja tuen lähteille?

Pitääkö tulla yhdessä vai voiko ottaa ensiaskeleet yksin? Mitä kaikki maksaa? Onko sellaisesta terapiasta ylipäätänsä hyötyä? … Monenlaisia kysymyksiä…

Tässä loppukesän blogitekstissäni en ryhdy seikkaperäisesti edellisiin vastaamaan. Olen käsitellyt mainittuja asioita aiemmin perusteellisestikin. Ne ovat Sinunkin luettavissa. Laitan loppuun linkin, josta lisää. 

Näillä TTT:n verkkosivuillani olen julkaissut (tähän mennessä) 51 blogitekstiä. Kirjoitusten perään on lukija voinut kommentoida näkemäänsä ja kokemaansa. Näitä kansalaisten lyhyitä palautekommentteja löytyy täältä 130 kpl.

Jos ´rullaat alas´ (= load more) tällä Ajankohtaista sivulla, törmäät väistämättä mm. seuraaviin parisuhde-elämän teemoihin:

Uskottomuus, erilaisuus parisuhteessa, puhumattomuus, mitä ajatella läheisyyden puutteesta suhteessa, keskinäisen kommunikoinnin vaikeus ja rikkaus perhe-elämässämme. Eräs taannoin ja paljon luettu kirjoitus käsitteli kysymystä, miksi avioliitto purkautuu?

Jo virkatyövuosina kouluttauduin sovittelijaksi. Teen sitä työtä eri ympäristöissä: työpaikoilla, sukujen ja perheiden parissa. Viimeksi mainitussa, erosovittelussa, työskentelyn keskiöön lähes aina tuodaan lapset, nuo vanhemmille arvatenkin tärkeät ihmiset. Niinpä esim. eräs blogikirjoitus luotaa kysymykseen ”lapset – vainko vaivana?” Siinä tarkastelukulma on erityisesti pienten lasten perhe-elämä, sen erilaisine mausteineen. Haasteet ja hankaukset, ne kuuluvat pakettiin, kuin myös vaivannäkö ja voitot. 

 

MITEN EDETÄ? 

Kun en tarkasti tiedä, mikä johdatti Sinut nyt näille Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) sivuille, teen tässä arvioitavaksesi kolme vaihtoehtoa etenemiseksi.

 1. Parisuhdeasiat OK, eli että sekä Sinusta että kumppanistasi keskinäinen suhteenne on tätä nykyä reilassa. Kun tilanne on tämä, nostakaamme yhteinen tyytyväisyyden ja kiitollisuuden malja! Hienoa. Jatkakaa samalla hyväksi havaitsemallanne tiellä! Se kannattaa aina. Sillä mahdollisten perillisten näkökulmastakin yleisesti tiedetään, että ”hyvin toimiva parisuhde on lapsen paras koti”.
 2. Perhe-elämä ja yhteinen aika kumppanin kanssa tuntuu parhaillaan (kesäaikanakin) puuduttavan tylsältä tai jopa ´tyhjentyneeltä´ > mieti voisiko yhteinen tekeminen elähdyttää. Voisiko vain jutustelu ja ajatusten vaihto jonkin yhdessä nähdyn, elämän makuisen virikkeen äärelle virkistää? Korostan yhdessä.
  *** Näiltä verkkosivuiltakin löydät joitakin vinkkejä. Eräänä menneenä kesänä laadin lähi-ihmissuhteiden – eräänlaiseksi keskustelun sytykkeeksi – Kesäopas kahdelle nimisen kirjasen. Kuvan siitä näet alla. Suoralinkki on blogikirjoituksen lopussa. Jatka siitä…
 3. Olen / olemme odottamattomassa ihmissuhdekriisissä > älä emmi enempää, ota rohkeasti ja ripeästi yhteyttä. Apua ja tukea on tarjolla Sinullekin. Miksikö kannattaisi kontaktoida perheen ulkopuoliseen ammatti-ihmiseen?
  *** Kysyin viideltä loppukeväällä 2019 viimeksi aloittaneilta tätä asiaa: ”Miksi otitte asiassanne juuri minuun yhteyttä?” Kaksi heistä perusteli suosituksilla. Muita sanottuja: ”En halua rasittaa ystäviä”, ”Jospa näin vanhempani eivät huolestuisi ennenaikaisesti”, ”Emme tahdo taakoittaa tuttuja omilla vaikeuksillamme”, ”Valitsimme yksityisen, näin vältämme sairauskertomuskirjaukset”, ”Etsin googlella, luin, vertasin ja valitsin”, ”Julkiselle jonotus kohtuuttoman pitkä”.

Jos edellä lukemasi perustella olet edelleen hiukan epätietoinen, missä avo- tai avioparisuhteessanne oikein tällä hetkellä mennään, mietit sen ns. objektiivista tilaa ja tulevaisuutta, lue ja punnitse vielä näitä testi- ja kokemuskysymyksiäni.

Mättääkö parisuhde?

Onko sietokyky tapissa?

Suhde katkolla?

Sakkaako tulevaisuudensuunnitelmat?

Kipu- ja kitkakysymyksiin ei tunnu löytyvän omin konstein ratkaisuja…?

Jos siis näillä tilannekuvauksilla on tarttumapintaa, miettisimmekö yhdessä seuraavia oikeita askelmerkkejä Mikkelin A1:n vastaanottotilassa? 

Kilauta kaverille! Ajantasaiset yhteydenottotiedot löydät verkkosivultani. Tapaamisiin!

 

*** Lupasin linkit (ja totutusti jotakin musaa kyytipojaksi.

Tästä pääset lukemaan, mitkä ovat yleisimmät tulosyyt Timon Työnohjaus ja Terapiaan.

Ja kun haluat lukea pariterapian hyödyistä

Sekä lataat (maksutta) Kesäopas kahdelle nettikirjasen yhteiseen porinahetkeenne.

 

https://www.timojuutinen.fi/Kesaopas_kahdelle_web.pdf

Lataa maksutta!
https://www.timojuutinen.fi/Kesaopas_kahdelle_web.pdf

 

 

 

 

 

 

VIRIKKEITÄ VAIVATUILLE – kolmesti kostosta!

Lopetin Joulua helmikuussa nimisen blogitekstin mietteisiin, mitähän pitäisi ajatella kostosta. Tarkasti näin… ”jatkan kostosta…Nähtäväksi jää, voisiko se olla seuraavan blogikirjoitukseni aihe… Palataan!”

En kiireiltäni kiirehtinyt lunastamaan tuota lupausta. Lisäksi perustelin menettelyä itselleni mietinnällä, tokkopa `kostopohdinta` ketään tämän enemmän kiinnostaisi…

Sain kuitenkin juhannuksen edellä postia.

Nuorehko keskiasteen opiskelija ihmetteli, miksi hän ei löydä Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) tai yrityksen vastaavilta Fb -sivuilta kostosta… Tämä viesti johti pariin perin mielenkiintoiseen puheluun keskenämme. Siinä asiaa mietittiin teoreettisesta näkökulmasta mutta erityisesti kontaktoineen omaa elämäntilannetta koskevana kysymyksenä. Tästä ei sen enempää. Sen sijaan kirjoitan asiasta tässä blogitekstissä, joskin kovasti tiivistämällä . Virikkeitä vaivatuille.

3 Kostoa

Kosto ja kostaminen nähdään ja nimetään tässä kolmenlaiseksi. Voidaan puhua vapaammin ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen kostosta.

VAHVEMMAN VALTA

Alimman asteen kosto on vahvemman valtaa. Tällainen kosto vallitsee erityisesti luonnossa. Syö tai tulet syödyksi! Näemme, kuinka isompi, vahvempi ja nokkelampi ottaa vallan eläin- ja kasvikunnassa. Sellainen on luonnon laki.

Tämä alimman asteen kosto ei suinkaan merkitse, etteikö tätä vahvemman valtaa kohdattaisi ihmisten kesken. Jo pienestä pitäen. Muistelen vain esimerkiksi sitä aikaa, kun itsekin pelokkaana ekaluokkalaisena menin välitunneille ison koulun pihamaalle tai kun koulupäivä päättyi, koulun pelikentälle. Isommat jyräsivät.

Kun sitten hiukan vartuin, kuulin aikuisten toistavan ilmausta ”Heikot sortuu elon tiellä, vahvat vain porskuttaa”. Hokemaa tunnuttiin käytettävän milloin fyysisen kunnon tai taloudellisen vaurauden kansanomaisena vertauksena.

Heikomman sortaminen sopii meille. Valitettavasti. Jostakin syystä.  Tästä “jostakin syystä” Raamatun – maailman luetuimman kirjan – Paavalia siteeraten ”… Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen” (Room 7:18-19).

Kun itse huomaan olevani välinpitämätön vahvemman valtaisena, ja teen mitä teen… kuittaan tekemiseni olan kohautuksella. Valitettavasti.   

OIKEUDEN KOSTO 

Oikeuden kosto eli tasavertaisuuden noudattaminen. Sen voimme nähdä edellistä ´jalompana´ koston muotona. Miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, että oikeudenmukainen yhteiskunta ja yhteiselämä edellyttää ja vaatiikin tasavertaisuutta. Tämä tuntuu suomalaisesta ymmärrettävältä. Rangaistus määräytyy teon mukaan.

Kun koulupoikana pääsin kirjojen maailmaan, törmäsin, kuten kenties Sinäkin – muun muassa sellaisiin kuin ”silmä silmästä” tai ”paha saa palkkansa”  –periaatteisiin.

Aikuisena olen ymmärtänyt, että esimerkiksi vakuutukset, joita meille kuluttajille herkiämättä tarjotaan, perustuvat kiertoteitse tähän oikeuden kostoon. Ostamalla vakuutuksen ostan oikeutta itselleni. Varaudun siihen tilanteeseen, jos ja kun, joku toinen ihminen tai taho tulisi tekemään pahaa itselleni.

Tässä keskimmäisessä koston muodossa on sellainen jalo periaate, että yksittäiset ihmiset eivät saa ottaa käyttöönsä yhteiskunnalle uskottua toimivaltaa. Yhteiskunnan virkakoneisto ja siinä toimivat henkilöt huolehtivat oikeuden ja koston käytännön konkretisoinnista.

Joskus silti on suuri kiusaus – hyvän nimissä – sivuttaa tämä laajasti hyväksytty linjaus toimintavastuusta. Esimerkkinä tästä voisi mainita kunnan tai yhteisön, jossa vapaaehtoiset aktivoituvat ikään kuin poliisin valvontatehtäviin, koska poliisiresurssit ovat paikkakunnalla radikaalisesti niukentuneet. Ilmeinen eettinen ongelma, eikö totta?

RAKKAUDEN KOSTO

Kolmas kosto kuulostaa kummalliselta, joskaan esiintymänä ole aivan tavatonta. Korkeimpana koston muotona on sanottu olevan rakkauden kosto eli pahan palkitseminen hyvällä. Viha palkitaan rakkaudella.

Häh! Mitä? Aivanko totta? ”Rakkaudelle ei ole kylliksi vain pidättäytyminen vihasta, vaan aktiivinen toiminta eli rakkauden teot”. Rakkauden kostossa teot ja toiminta voivat olla luovia ja monenlaisia. Koston muoto on keskeisintä.

Kaipaan tätä ´kolmannen asteen kostoa´. Tiedämme, kuinka helposti paha synnyttää pahaa. Siksi ei vain saarnaajien vaan meidän muidenkin kuolevaisten on aiheellista arvioida: Kokeilisimmeko joskus, voiko hyvyys kukistaa pahan. Maksaisimme vihan siunauksella ja parjauksen rukouksella.

Tässä kohden on ehkä mainitsemisen arvoista, että Uuden testamentin, kreikan alkukielisessä tekstissä sana siunaaminen tarkoittaa ”hyvän puhumista”.

Kysyn itseltäni, voisinko sittenkin puhua hyvää toisesta, jonka kanssa ei tunnu olevan yhteistä kieltä tai säveltä, keskinäistä ymmärrystä tai koen vihaa häntä kohtaan?

Mainitsin tämän blogitekstin alussa minua lähestyneestä opiskelijasta ja siitä kuinka meillä sukeutui syvälliset keskustelut koston teemasta. Meillä ja muualla. Molemmilla oli kerrottavissa omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Yksimielisiä ja kiitollisia olimme eräästä tarkastelukulmasta.

Mitä totesimme?

HUOMAA!

Suomi on maailman vakain, vapain, turvallisin ja maailman paras inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa. Meillä on maailman paras hallinto, vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta, maailman riippumattomin oikeuslaitos ja kaikkein vakaimmat pankit.

Täällä meillä, jos missä ovat ulkoiset puitteet mallikkaalla tasolla. Työtä silti riittää… Tähän viittaan myös blogiartikkelin paita-aihekuvassa. Yrittäjänä Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) on vuosikymmenen ajan tukenut Asennetta kampanjatyötä. Siitä voit lukea lisää linkillä  www.asennetta.fi

 

Oheinen musa pakottaa minut kysymään, missä yhteyksissä minun pitäisi aikuisena sanoa STOP! Kykenenkö? Teenkö?

 

Työelämä 2020 -hanke

Kaikki loppuu aikanaan… vain hetkellisesti…

Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) on ollut otsikon asian ympärillä, enemmän tai vähemmän pari viime vuotta. Oppimista. Jakamista. Konsultointia… ja paljon muuta kivaa kohtaamista Työelämä 2020 -kilven alla.

Ja koska joillekin yrityksille ja työyhteisöille tästä hankevaiheesta muodostui mm. minun kauttani osa työpaikkaelämänsä kehittämistä, lienee aiheellista tiedottaa yhteisesti. Tiivistän tässä valtakunnallisen taustaorganisaation infon.

 

Hankkeen loppuarviointi

Hankkeen loppuarviointi julkaistiin 10.5.2019. Loppuarviointi löytyy sivuilta, jossa on myös muut hankkeen kokemukset ja jatkosuositukset.

Työelämä 2020 -verkkosivut ja somekanavat 

Hankkeen verkkosivut ovat auki 31.12.2019 saakka, jonka jälkeen sivusto sisältöineen poistetaan. Verkkosivuja ei päivitetä enää elokuun lopun jälkeen. Jatkossa työ- ja elinkeinoministeriö viestii työelämän kehittämisestä omalla teemasivullaan.

Hankkeen sosiaalisen median tilit suljetaan jo kesäkuun lopussa.

Kehittämispolku-testi siirtyy Työturvallisuuskeskukselle

Kehittämispolku-testi tulee olemaan osa TTK:n palveluvalikoimaa ja on jatkossakin maksuton käyttäjilleen. Työkalut toimivat itsearvioinnin välineenä, ja viitoittavat kehitystyön suuntaa. Työkalut toimivat itsenäisesti, ja niitä hyödynnetään myös koulutus- ja kehittämispalveluissa.

Työelämäbrändistä viestitään jatkossa Business Finlandissa

Työelämäbrändi on yksi Suomen vahvuuksista kansainvälisessä maakuvatyössä. Työelämäbrändi-työn tuloksista viestitään jatkossa osana Business Finlandin Talent Boost -ohjelmaa.

Kevään aikana olemassa olevaa tietoa ja tekstejä on muokattu osaksi Work in Finland -sivustoa. Sivuston kohderyhminä ovat ulkomaiset osaajat, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään Suomessa, sekä suomalaiset yritykset, joita kannustetaan hyödyntämään kansainvälisiä osaajia. Kesän aikana on valmistumassa myös sähköinen printattava esite sekä esitysmateriaalia suomalaisen työelämäbrändin markkinointiin.

Työlinjalla-podcast kuunneltavissa vielä vuoden ajan Soundcloud-palvelussa

Työlinjalla-podcastin jaksot ovat kuunneltavissa toukokuuhun 2020 asti Soundcloud-palvelussa hakusanalla Työlinjalla. Vuoden 2019 loppuun podcast löytyy tutulta paikaltaan hankkeen verkkosivuilta. 

Työelämän kehittämistoimet jatkuvat.

Tässä vinkkinä tuore videoklippi Keski-Suomesta. Samoja Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) toteuttaa 3K Savon konsulttipartnerina täällä Etelä-Savossa. Meidät kehittämiskonsultit Suomessa kilpailutettiin ELYn toimesta viime vuonna.

Sain kevättalvella tehdä kiitettävästi juurikin yksilöllisiä johtaja-, esimies- ja avainhenkilösparrauksia. Parityönohjaukset näyttävät lisääntyvän aiempiin vuosiin verraten. Kesän jälkeen taasen uusia aloituksia… Tapaamisiin!


Tämän blogitekstin Artikkelikuvan on aikoinaan tallentanut Markku Teiramaa, koulukaverini  Oulusta.

JOULUA HELMIKUUSSA!

Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan…” 

Onko 2 kk pitkä aika?… Korvaus kohdallaan? Mitä sitten kun mieli pahoittuu? Tällaisia kyselen lukijan kanssa.

Menen mietteissäni vieläkin syvemmälle. Kysyn: Olisiko ikävinä koetut sattumukset mahdollista muistaa myönteisinä? Sillä kostokin nostaa päätään… Artikkelikuva ilmentää tuoreen ´sattumus-tapahtuman´. Mutta miten kaikki tapahtui?

Tilasin menneenä vuonna (2018) pienen joululahjan. Samanlaisena monta. Olin aikeissa muistaa tänäkin jouluna vastaanottotilani naapureita. Taloyhtiössämme heitä on 41 taloutta.

Tilaus kuvallisesta kynästä merkittiin Irlannissa 3.12.2018. Olin edellisenä päivänä puhunut kännykällä kyseisestä tilauksesta ja saanut vakuuttavan tiedon, että ”kun tilaus tehdään samana tai seuraavina lähipäivinä, tuote ehtii hyvin Suomeen ennen joulua”. Kun olin jättänyt kyseisen tilauksen, aloin laatia joulukirjettä sekä menin muutaman päivän perästä kirjakauppaan hankkimaan 45 kirjekuorta.

Sain 5.2.2019 klo 14.42 mobiiliviestin: tilaamani pakettilähetys on saapunut Mikkeliin. Luin tämän infon paikkakuntani ulkopuolella. Seuraavana päivänä, kun olin palannut kotikaupunkiini, lunastin tilauksen. Olin toki kirjelmöinyt ennen näitä päiviä muutamia kertoja, jo adventin loppupuolella kysymyksellä, ”missä minun joulumuistamiset viipyvät…” National Peniltä saamani vastaukset ennen joulua sijoittuivat akselille ”pahoittelumme – tuotannossa ruuhkaa” Myös sellaisen infon olin sisäistänyt, että kun tuote on valmis, se kuljetetaan ensin Saksaan, josta matkaa Pohjolaan. Tilaaja saa seurata digilinkkien välityksellä. Nykyaikaa.

Huom! Ilmastoystävällinen kuljetus!

Nämä kuvat ilmentävät työstön eri vaiheita ennen ja jälkeen joulun 2018!

Tänään 7.2.2019 jaoin perinteisen joulutervehdyksen naapureilleni Anninpuiston taloyhtiössä − 62 vrk myöhemmin tilauksestani ja noin 50 päivää ennakkoon ajattelusta jakopäivästä. Sisältö oli kuvan kaltainen.

 

Soitin vielä kerran Irlantiin. Kertasin asiakaspalvelun virkailijalle, kuinka on harmittanut… Kuulin valintaisena ehdotuksena, että voisin palauttaa koko paketin, ja lasku revitään ja kynät laitetaan täällä jätekuormaan. Toinen vaihtoehto oli, ”jos pidätte tuotteenne ja ilmoitatte tästä menettelystänne, puolitamme laskun loppusumman”. Asiakas saa itse päättää menettelytapansa.

Mietin puhelun aikana ääneen, mikä on kohtuullista, luonnon tai luontoakin ajattelevan pettyneen asiakkaan kannalta… Sain kuulla yksiselitteisesti, että ”tämä on firmamme politiikka tällaisissa tapauksissa”. Päätin pitää tilatut tuotteet ja maksaa puolitetun laskun. Joku tässä ylikansallisen firman tuotantoprosessissa kuitenkin mietityttää. Useampikin seikka. Mitä Sinä ajattelet tapahtuneesta tai tapahtuvien ”ohilyöntien” politiikasta?

Mitäpä ajatella sattuneesta?

Kyllä minäkin niin mieleni pahoitin! Ajatus joulumuistamisesta ja sen valmistelun ajoitus oli minun puoleltani harkittu, työtoimeksiantojenkin kannalta. Tarkoitukseni oli tervehtiä, arjessa aina silloin tällöin tapaamiani, joskin etäisesti tuntemiani naapureitani. Toteuma tänä jouluna pahasti ontui. Se toteutui toisenlaisena.

Tätä kirjoittaessani en ole tietoinen siitä, kuinka moni muu tuntee tai ajattelee samalla tavalla. Eli onko heitä — mielensä pahoittaneita — 41:n taloyhtiössä useita vai eikö minun lisäkseni ainoatakaan? tätä en täysin tiedä.

Mielensä pahoittaminen! Onnettoman kokijan tuntemukseen jumittuminen tai kahliutuminen! Nämä ovat arkipäivää monelle ja monesta eri syystä. Pienistä tai suurista. Kun ajattelen vähän yleisemmin sitä, miten reagoida tai käsitellä ikävältäkin tuntuvaa tapahtumaa, mieleeni pulpahtaa kolme syvällistä ajatelmaa, tai oikeammin sivallusta. Olen ne lukenut jossakin yhteydessä, ja ne liitetään Epiktetos (n. 55 — n. 135) nimiseen antiikin kreikkalaiseen filosofiin. Stoalaisella tyyneydellä hänen kerrotaan muun muassa sanoneen:


Epiktetos (n. 55 — n. 135)
 • Eivät asiat tee meitä onnettomiksi, vaan se mitä asioista ajattelemme.”
 • Ihmisiä kiihdyttävät heidän mielipiteensä asioista, eivät itse asiat.”
 • Vapauteen vie vain yksi tie: olla välittämättä siitä mikä ei ole vallassamme.” — Epiktetos

OK! Suostun siihen, että nyt koetun voin kääntää vakavuudesta huvittavuuden puolelle.

Noita siteerattuja tiivistyksiä voi miettiä soveltamalla omaan elämäänsä. Voin esimerkiksi pohtia, miten suhtaudun parisuhde-elämässäni eteen tulleisiin ikäviin ja yllättäviin asioihin. Tekeekö itse tapahtuma minut lamaantuneen onnettomaksi vai vaikuttaako lopulta asenteeni, se minkä merkityksen sisäistän tapahtuneella itselleni? Tosiasiat – ne ovat ja pysyvät tietystikin tosina.

Oletko työskennellyt työpaikassa, jossa varsin usein ”kiehahtaa”. Minä olen. Voin kysyä itseltäni antiikin ajattelijan tavoin: ei kai vaan minuakin kiihdytä työkavereiden mielipiteet siitä kerrotusta (ikävästä tai kummallisesta) tapahtumasta enemmän kuin itse asia, johon viitataan?

Esiintyykö työssäni tai perhe-elämässä juurikin tällä hetkellä asioita / ilmiöitä / tapahtumia, joihin jo stoalainen filosofi tiesi kirjoittaa vapauttavan ohjeen?

Olen vielä ajatuksissani siinä, että jos ja kun minulle tavallisena ihmisenä sattuu jotakin (nyt kirjoitettuun verrattuna) kerrassaan enemmän ja ikävää, sellaista, että kosto herää

Mutta entäpä jos… 

Jäin mietteissäni mahdollisen suuremman pauloihin. Tulin ajatelleeni koston mahdollisuutta.

Entäpä jos koettu mielipaha tai vääryys olisi ollut mittaluokaltaan ja merkitykseltään selkeästi suurempi, ja tuntisin selkeää vetoa voimakkaamman vastareaktion, ”tuntuvan tasaamisen”, kostamisen aikeissa. Mitä ajatella kostamisesta.

Mikäli lähiaikojen työkuorma sallii, jatkan kostosta…Nähtäväksi jää, voisiko se olla seuraavan blogikirjoitukseni aihe… Palataan!

JOULUA HELMIKUUSSA!

 

 

ESIMIEHEN ASKELISSA – ainakin miehen Osa II

Tämä blogikirjoitus on jatkoa osalle I… Kehotan kertauksena lukemaan aiemmin julkaistun ensiksi. Sillä ”Esimiehen askelissa…” osassa I tulokulma teemaan on astetta narratiivisempi.

Repussa eväät elämään!

Reppuun jäänyttä ravinnoksi

 

Kun olen alustanut esimiestyön ja johtajuuskysymyksistä eri yhteyksissä, minulta on joskus kysytty, että

Millaisen esimiehen alaisuuteen itse mieluiten liittyisit?

Tähän kysymykseen voisi tietysti pyrkiä vastaamaan monesta tulokulmasta, esimerkiksi “politikon tavoin” tilasto- tai tutkimustietolähtöisesti. Niin ikään voisi kuvailla hyviä, huonoja tai hyvin huonoja toteumia matkaltani. Mutta koska kysymys on kohtikäyvä ja henkilökohtainen, olen siihen vastannut joskus tai pikemminkin usein seuraavasti, narratiivisesti.

Olen kertonut juuri nuo kaksi (blogikirjoituksen osassa I )kuvaamaani tuokiokuvaa. Ajattelen nimittäin niin, että esimiehen tulisi olla joukkojensa keskellä, hänen tulee huomioida henkilöitä henkilökohtaisesti kasvoetäisyydeltä. Hän voi edellyttää jokaiselta taitojen mukaista suoritusta ja ratkaisevassa hetkessä myös niiden ylittämistä.

Moni johtaja ja esimies — etenkin uudessa työroolissaan — kyselee omien luontaisten taipumustensa perään:

Pitäisikö sitä olla omassa roolissaan muodollinen ja kaiken jo suunnitelleen oloinen vai spontaanin inspiroiva?

Viestintäareenojen suhteen pomon kysymys usein on:

Lähestynkö valmistelussa olevia asioita neukkarissa ja kuppilassa vai olisiko parempi jakaa ainoastaan kirjallisia dokkareita ja kenties tsättiviestejä?

Muun muassa tällaisia esimiehen ja johtajan toimintatyyliin liittyviä asioita minulla on Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT) Executive Coaching -toimeksiannoissa. Näitä ja monenlaisia muita… Todella inspiroivaa. Mutta ei niistä nyt tässä yhteydessä enempää.

Palaa vielä Esimiehen askelissa… osaan I ja totea, kuinka Vänrikki Koskelassa on jotakin esikuvallista.

Johtajan on johdettava. Omalla rauhallisella ja poukkoilemattomalla tavalla hän ymmärtää matkan rasitukset. Määränpää on tiedossa ja kompassineula osoittaa suunnan. Hän tietää enemmän kuin toiset, mutta turhan tärkeäksi hän ei heittäydy, varsinkaan suomalaisten miesten keskuudessa. Joukkojensa keskellä olevana johtajana hänen on kuitenkin oltava. Tämä edellyttää tiettyä kypsyyttä ja itsellisyyttä, ettei hän ”liimaudu” sakkiin. Oivallinen johtaja osaa säädellä vastuullisesti erillisyyttään!

Opettaja esimiehenä!

Miksi käyt koulua — itsesi vai vanhempiesi tähden? Kasvattaako kouluaika elämää varten?

Näitä mietin murrosiässäni. Eksistentiaalinen mietintä ei ollut lopulta katteetonta. Minullakaan. Koulu- ja opiskelupolku lopulta löytyi. Varsin mielekkäänä. Aikaisempaa intohimoisempana.

Koulumaailma on valtavasti muuttunut noista ajoista. Minulla on kuitenkin edelleen nuo taannoiset mietteet mielessäni. Saan Timon Työnohjaus ja Terapiassa (TTT) työnohjata yksilöitä ja ryhmiä, jotka työskentelevät nykyajan koulutussektoreilla, eri asteilla lasten ja nuorten sekä aikuisten koulu- ja opiskelumaailmassa.

Tämän lisäksi tuo eksistentiaalinen (olemuksen mielekkyyteen liittyvä) pohdinta aktualisoituu viikosta toiseen, koska saan perheterapeuttisilla toimeksiannoilla työskennellä perheissä, joissa nuori sanoo koulupäivälleen EVVK. Ja minusta se kuulostaa mielenkiintoiselta, kysymyksellä miksiköhän?

Tätä voisi jatkaa parin blogin verran. Tyydyn tässä kuitenkin pääni paljastamiseen. Hatunnosto Sinulle, matkallani kohtaamalle hyvälle opettajalle. Oheisen (Matleena Laakson) videon muodossa konstailematon kiitos teille, monenlaiset U-taitajat!

https://www.youtube.com/watch?v=wsS-acDYq5s

Niissä hyvissä opettajissa, työnjohtajissa, esimiehissä ja johtajissa, joita olen tavannut, olen löytävinäni jotakin samaa kuin Teemu-kapussa Pietarin pronssiottelussa ja Vänrikki Koskelan asenteessa. Tilanteet ovat tietenkin toiset, mutta sisäinen mielentila ja sisäistynyt toimintafilosofia ovat yhteisiä.

Kun aivot ja sydän ovat linjassa jonkin asian saavuttamiseksi, ihmistä on aika vaikea pysäyttää… Mihin voisimmekaan päästä vuonna 2019? 

Tällaista johtajuutta me tarvitsemme ´ylhäältä päin´! Se on parahinta tukea arkielämään koulussa ja työssä 2019.

Kaukalosta kerättyä ja vänrikin viisautta – Ottakaamme ne käyttöön esimiestyössä 2019!

Liikkeelle —hyvän johtajuuden ja esimiestyön — merkeissä!

Esimiehen askelissa – ainakin miehen Blogiteksteissä I-II kuvat: Kari Rossi, Joona Kotilainen, Timo Juutinen.

ESIMIEHEN ASKELISSA – ainakin miehen! Osa I

Esimiestyö, sitä on mallinnettu monella tavalla. Myös tarinallisesti. Pitäydyn tässä erityisesti siihen.

Tällä hetkellä TV:ssä pyörii uusin versio Tuntemattomasta sotilaasta, tuosta meidän suomalaisten klassikosta. Vielä ehtii mukaan, Yle Arenaan. Tämä viimeinen `leffa-veto` vetoaa minuun otsikon aihetta sivuavana.

Kirjoitan tätä blogitekstiä ajankohtana, jolloin Suomen U20 Leijonat ovat saapuneet takaisin maamme kamaralle MM-mitalit kaulassaan. Kanadassa pelatussa finaalissa USA kaatui 3-2. Tätä Suomen alle 20-vuotiaiden yöllistä TV-ottelua seurasi jättiyleisö, niin kerrotaan, yli puoli miljoonaa suomalaista.

En tällä kertaa jaksanut innostua aamuyön ottelusta livenä. Mutta kiekosta kuitenkin niin, että palautan helposti mieleeni vajaa kymmenen vuoden takaisen tunnelman. 

Vuoden 2000 urheilutapahtuma

Minä ja miljoona muuta suomalaista istuimme vuonna 2000 hyvin jännittyneinä televisioittemme ääressä. Muistatko Sinä tehneesi samoin?

Oli alkamassa miesten jääkiekko-ottelu, jossa pelattiin MM-pronssista. Toisena osapuolena oli Suomen leijonat.
Meitä harmitti, että Suomen joukkueen kapteeni oli loukannut selkänsä eikä voinut pelata ratkaisevassa ottelussa. Häntäkin olisi kipeästi tarvittu; vastustaja (Kanada) tuntui etukäteen liian vahvalta.
Kapteeni oli kuitenkin pukenut päällensä pelaajavarusteet ja luistimet. Teemu istui joukkueemme pelaaja-aitiossa.

Juuri ennen alkuvihellystä kapteeni luisteli jäälle. Teemu meni maalivahdin luo, tarttui tätä olkapäästä ja kuiskasi jotakin maalivahdin korvaan. Miehet katsoivat hetken toisiaan silmiin. Tämän jälkeen kapteeni luisteli takaisin pelaaja-aitioon ja peli alkoi.
Taistelu oli jännittävä, henkeäsalpaava ja päättyi parin tunnin kuluttua Suomen voittoon. Väki hallissa nousi ylös Maamme-laulun ajaksi.

Meitä katsojia jäi kuitenkin vaivaamaan, mitä Teemu kuiskasi veskari-Arin korvaan. Ottelun jälkeen urheilutoimittaja riensi loisto-ottelun pelanneen maalivahtimme luo. Toimittaja kysyi asiaa häneltä suoraan. Vastaus kuului sanatarkasti näin:

Teemu sanoi minulle, “tee nyt se, mikä miehen on nyt tehtävä!”

Kapteenin käsky oli selvä: Tee velvollisuutesi, tee kaikkesi ja tee vielä vähän enemmän! Ja Ari teki, sen me näimme. 

Tämä Pietarissa pelattu, vuoden 2000 pelitapahtuma on syöpynyt mieleeni, kerrassaan tärkeänä hetkenä. Asiaan palasi opetusneuvos, rovasti Pertti Luumi eräässä radion aamuhartaudessa. Sekin, kuulemani hartauspuhe synnytti omalta osaltaan vahvistavan muistijäljen aivoilleni.

Miksikö muistan nämä kaukalotapahtumat?

Tiedän syyn. Valaisen asiaa toisella, kirjallisuuden, ja elokuvanakin nähdyllä esimerkillä. Blogikirjoitukseni alussa viittasin parhaillaan katsottavaan TV-leffaan.

Muistatko Sinä, kuka suomalainen sanoi:


Opetelkaa kävelemään oikein … Askeleen täytyy olla rento ja taloudellinen niin kuin sälleillä?

Aivan oikein…

Tuntemattoman sotilaan Vänrikki Koskelahan se oli, joka näin neuvoi miehiään, marssin rasitukset itse tietäen.

Jatkuu osassa II >>>>

Yritykselle siivet 2019

Yritykselle siivet 2019

Joulun edellä sanoin ”lomalle lomps!” Sellainen toteutui hyvissä merkeissä Mikkelissä.

Vuodenvaihde on lupausten aikaa. Tällöin monet päättävät raivata elämänsä uuteen kurssiin, olipa yksinelävä tai perheellinen. Yrityselämässä vaikuttava henkilö ei tee tässä poikkeusta.

Uudelta vuodelta toivotaan parempaa kuin menneestä.

Ei vain toivota, tehdään siitä sellainen – yhdessä!

Vuoden 2018 lopulla Kaakon viestinnän lippulaivassa julkaistiin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus.

Oheinen Länsi-Savon ”Palveluja tarjotaan” on paitsi kiinnostava myös – mikäli on asiaan tutustunut – itse yrittäjälle kuluerältään kovasti kelvollinen.

ELY subventoi pk-yritystoimintaan merkittävällä tavalla tänä vuonna. Olethan hereillä! Yrittäjän aitoon haluun kehittää omaa yritystoimintaansa on nyt ´tsaansit´. Kyse on rahasta, yrittäjän ajasta ja (tällä kerralla) poikkeuksellisen yksinkertaisesta hakuprosessista (…ilman lippuja ja lappuja!)

3K Savon kolme partneria on tässä toiminnassa mukana myös alkavana vuonna 2019. Se on hyvä muistaa.

Timo – Raija – Pekko

Mitä Suomen ELYn kilpailutetut (3K Savon) konsultit tekevät?

 

Mitä se yrittäjälle maksaa?

ANALYYSI Analyysi-palvelusta saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.

Hinta asiakkaalle 220 € + alv/pvä. Analyysin kesto tarpeen mukaan 1 – 2 pvä. Tästä >>> Tutustu palveluun.

KONSULTOINTI, JOHTAMINEN Liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen ja jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus.

Hinta asiakkaalle on 300 € + alv / päivä. Minimikesto on 2 päivää, maksimikesto 15 pv/3 vuotta. Tästä >>> Tutustu palveluun

Miten Timo toimii näissä tehtävissä? 

Tätä asiaa voisi kysellä heiltä, jotka ovat jo olleet ”Yritykselle siivet” -kehittämistoiminnan piirissä.

Itse voisin kuvainnollisesti kuvata taipumustani ja toimintafilosofiaani seuraavan piirrosvideon tavoin. Mutta vasta ottamalla askeleen allekirjoittaneen kanssa työskentelyyn selviää Sinulle lähemmin, miten yhdessä poraudumme yrityselämään erilaisiin haasteisiin, kotoisan kokonaisvaltaisesti kohti koillista eli tuottavaa ja kantavaa tulosta.

https://youtu.be/_W6PCuM9fLw

Loppiaisena Timon Työnohjaus ja Terapiassa (TTT) yhdessä 3K Savon kamujen kanssa tähytään taivaalle. Lähden liikkeelle. Tee samoin. “Seuraa tähteä“… Yritykselle siivet 2019!

Koulukaverini Markku Teiramaa nappasi Lunnien lähdön!