TYÖNOHJAUS 2019 ja TIMON TYÖNOHJAUS JA TERAPIA (TTT) MIKKELI

Timon Työnohjus 2019. Tämä blogikirjoitus on varsinainen asiakuvaus otsikon aiheesta, eli siitä, millaista työnohjaustyö oli  Timon Työnohjaus ja Terapiassa vuonna 2019. Miksi kirjoitan tästä aiheesta, siitä kerroin johdanto-osassa. Löydät sen julkaisupäivityksenä 29.11.2019.

 

Työnohjaus – mitä sen?

lyhyesti!

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Yhdessä tutkimme työn, työyhteisön ja omaan rooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. 

Turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri sekä kokemuksesta oppiminen tarjoavat maaperän ohjattavan kasvulle ja menestymiselle työroolissaan ja tehtävässä osana yritysyhteisöä.

Oma kuninkuusajatukseni on: työnohjaus on enemmän kuin ”muutos, uudistuminen tai kehittyminen” sanojen semantiikkaa. Työnohjausprosessin käyneen tulisi voida summata, esimerkiksi, Lihasta luiden ympärille -sloganin jollakin henkilökohtaisella tuloksellaan. Kaikki me ymmärrämme, että tuloksellisuus korreloi prosessin pituuden ja työskentelymotivaation kanssa.

 

Timon Työnohjaus 2019 tilastojen valossa 

Kuten yrityksen nimikin ilmaisee, Timon Työnohjaus ja Terapian (TTT) toimeksiannot kohdistuvat sekä työelämän sektorille että terapeuttiseen toimintaan. Asiakaskunta on näissä kummassakin omansa, joskin hybridisyys on vuosi vuodelta allekirjoittaneella lisääntynyt.

Hybridi tässä tarkoittaa sitä, että sama toimeksiantaja saattaa ostaa molemmilta sektoreilta tai sama henkilö on TTT:n asiakkaana niin työelämän kehittämisjutuissa kuin siviilielämän lähisuhteittensa terapeuttisessa työskentelyssä.

 

Tästä hybridiajattelusta tein kuluvana vuonna lyhyen trailerin.

Työssä _ KotonaKokonaisina katso ja lue lisääTTT:stähttps://timojuutinen.fi/ajankohtaista

Julkaissut Timon Työnohjaus & Terapia Torstaina 12. syyskuuta 2019

 

Tässä blogissa toteumatilastot avataan siis ainoastaan annetun työnohjauksen osalta. Tällöin esityksen ulkopuolelle jää muu kelvollinen: yksilö-, pari- ja perheterapia, nimenomainen sovittelu- tai konsultointityö sekä kaikki 3K Savon kehittämispartnerina toimimiseen käytetyt työtunnit vuonna 2019.

Allekirjoittanut antoi vuonna 2019 (1.1. – 30.11.) työnohjausta yhteensä 165 tuntia seuraavasti:

 

22 eri ryhmälle (yht. 72 h /ryhmätyönohjauksessa henkilömäärä vaihteli 5-15 välillä)

4 eri tiimille (yht. 20 h /tiimiohjauksissa henkilömäärä vaihteli 3-7 välillä)

21 eri yksilölle (yht. 73 h)

 

Työnohjauspalvelujen kilpailutukset 2019

Yritys osallistui vuonna 2019 kahteen valtakunnalliseen (Hilma) palvelutarjonnan kilpailukseen. Molemmissa tilaajat (Essote, Mikkelin kaupunki) tutkivat ja pisteyttivat kaikki tilaajan lähtökriteerit täyttäneet palveluntarjoajat. Heitä oli useita kymmeniä; 220 km säteellä Mikkelistä.

Tarjoajien vertailuissa, jotka koskivat muun muassa koulutuspätevyyttä, hankitun praktiikan määrää ja työmetodien monipuolisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, Timon Työnohjaus ja Terapia menestyi molemmissa työnohjauksen kilpailutuksessa erinomaisesti. TTT toimii seuraavat vuodet mm. näiden isojen yhteisöjen ensisijaisena sopimustoimittajana.

Isoista sopimustoimittajista on lisäksi mainittava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), jonka kilpailutettuna kehittämisen asiantuntijakonsulttina Suomessa jatkoin vuonna 2019. 

 

Asiakaspalautteet 2019

Olen kertonut Kaikella on mittansa -videossa, että yrityksen edellisillä verkkosivuilla oli luettavissa 176 työnohjaustyön asiakaspalautetta. Linkki lopussa teemavideon uusimpaan versioon.

Listaan nykyisiltä TTT:n sivuilta 10 viimeisintä käyttäjäkokemusta. Näin ajattelin, kun suunnittelin rakennetta tälle blogikirjoitukselle. Kun keräsin asiakaspalautteita vuodelta 2019, havaitsin tuoreimmat arviot varsin pitkiksi. Päätin siteerata ainoastaan viisi viimeistä; joskin niitäkin hiukan lyhentämällä. Siis tuoreimmat vuodelta 2019. 

Kaikki ulkopuolelle jäävät ovat halutessasi Sinunkin luettavissa, toisaalla näillä yrityksen verkkosivuilla.

Omana havaintona näistä ulkopuolelle jäävistä voisin todeta: Työnohjaus oli koettu turvalliseksi työtavaksi, jolla tuntui (kokoonpanoasetelmasta riippumatta) olleen subjektiivista hyvinvointitulosta ja jotakin kaivattua toimintakykymuutosta. Tämä muutos oli nimetty joko yksilö- tai ammattiryhmäkohtaisena.

 • Ansku / ”kymppi”

  Haluan nykyisestä ”kymppi-työroolista” käsin antaa kirjallisenkin palautteen. Suullisesti niin tein esimiehelleni, kun tämä sovittu kymmenen kerran prosessi päättyi.
  Koin erittäin hedelmällisiä työhön panostamisen keskusteluja kanssasi. Tämä henkilökohtainen taipumusanalyysi, jonka toteutin ja johdollasi moniulotteisesti purimme, oli mielestäni sytykkeenä useimpiin minun työssäni haasteellisena vastaan tulleeseen kysymykseen.
  Taitoni ”kymppinä” ovat toistenkin mielestä minulla uudistuneet ja parantuneet. Jaksan paremmin. Osaan arvioida päivittäin tehtäväkohtaista prioriteettiäni. Minut on pyydetty mentoriksi toiselle vastaavalle (uudelle) tämän omassa yksikössään. Olen tyytyväinen jakaessani sitä, mitä itse yksilötyönohjauksessa olen luotettavana oppinut ja oivaltanut. Pomolta myös kiitoksemme! Ps. Luulen ja tiedän, että meiltä tulee toimeksiantopyyntöjä jatkossa

 • Matias 

  Pythagoran malja, loistava vertaus!

  Olen ollut työelämässä enemmän tai vähemmän mukana vuodesta 1980 lähtien. Työelämän vaatimukset kiihtyvät vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Samalla työhyvinvointi nousee entistä tärkeämmäksi tekijäksi työn tuloksellisuutta ajatellen. Työhyvinvoinnissa on tiettyjä asioita jotka ovat yhteismitallisia työntekijästä riippumatta. Niihin on julkisesti kiinnitetty huomiota, jokainen yritys, joka haluaa menestyä, laittaa nuo asiat kuntoon.

  ”Ihminen on kokonaisuus”. Allekirjoitan täysin lauseesi. Työminä ja kotiminä kulkevat käsi kädessä. Kokonaisuus on näiden minien tulo. Jompikumpi kun krakaa, kokonaisuus kärsii. Molemmat minät tietysti jakautuu vielä useisiin tekijöihin, joista kokonaisuudet muodostuvat.

  Timon kanssa vuosia yhteistyötä tehneenä tiedän, että hän voi auttaa määrittelemään nuo osatekijät ja rohkaista tekemään työn niiden eteen. Itsestä on sitten lopulta kiinni, onko valmis rikkomaan turvalliset rutiinit.

 • Valm-Team / HR 

  Me kuusi HR-henkistä kiitämme ja kumarramme. Työnohjausprosessi kaikkinensa sekä ne kaksi ajankohtaista täsmäkonsultointia, jotka toteutuivat TTT:ssä, ovat tämän lausuman taustalla. Toimintasi oli meille pitkään muistettava. Suositukset lähtivät verkostossamme. Menestystä! 

 • Pasi Lehtimäki, Johtava konsultti, Gofore Oyj

  Kiitos tärkeän aiheen esilletuomisesta. Työyhteisön hyvinvointiin ja kulttuuriin kiinnitetään edelleen liian vähän huomiota. Useimmat organisaatiot organisoituvat edelleen varsin tuotantolähtöisesti (teollisuuden kaltaisesti), strategian ja mittareiden keskittyen helposti mitattaviin suureisiin (eur, jne). Näin vaikka työn usein tekevät ihmiset, ja asiakkaat usein ihmisiä.

  Tämä estää johtoa näkemästä kaikkia työn tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Onneksi työntekijöiden hyvinvoinnin merkitykseen on ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota.

  Johtajat usein haluavat laskelmia, paljonko hyvinvointiin panostaminen tuottaa. Johtaminen on helppoa jos aina olisi kaikkeen valmiit laskelmat. Johtamisesta voidaan puhua vasta sitten, kun on luotettava työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen kannattavuuteen, vaikka mittarointi ei hyötyjä (heti) voisikaan osoittaa.  

YritysPalaute/Johtoryhmä

”Jo johtoryhmässä tämä tiedostettiin… Yksilösparraus oli firman tilanteessa paras steppi ennen muutoksen jalkauttamista. Hoidit hienosti! ’Tulilinjan’ tiimivastaavat odottavat vuoroaan. Kiitos partneri Timo!” 

 

Videossa lisää…

Aiemmin artikkelissa viittasin työnohjauksen teemavideoon. Tässä on linkki asian uusimpaan versioon, jonka tuotin 3K Savon asiantuntijapartnerina.

Kaikella On Mittansa 2019 -tallenteessa saat arvokasta infoa työohjauksesta työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kuulet lisää toteutusmahdollisuuksista ja toiminnan hyödyistä sekä siitä, maksaako se maltaita?

Videon myötä kannustan Sinua tuumaamaan, kuinka löytää työssään tekemisen ilo ja näin samalla lisätä omalta osaltaan koko työyhteisön työtyytyväisyyttä.

Olethan vastuullinen ainakin itsesi suhteen! Sillä lähtökohtaisesti olet itsesi ja työsi paras asiantuntija. Tee todellisuus näkyväksi!

Timon Työnohjaus 2019 –  kaikki muut videot löydän tästä.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 replies
 1. Kivijalkatiimi
  Kivijalkatiimi says:

  Vuosi vetelee viimeisiä. Meillä kivijalassa kauppa käy… Ruuhkan keskeltä me kolme kiitämme saamastamme (pienen tiimin) työnohjauksesta. Annoimme tarkemman ja yksilöidynkin palautteen, kun tapasimme viimeisen kerran. Sen sanotun lisäksi tahdomme vielä mainita: tuo video, jossa sanot työstä ja muun elämän kokonaisuudesta, se kuvaa kympisti Sinua. Osasit nähdä meidän kauppiaiden kokonaistilanteen ihailtavan hienosti. Ohjauksesi oli antoisaa ja tarpeellista. Olet tulevaisuuden tekijä! tiedät varmaankin mitä se meidän sanomana tarkoitti. Suuri kiitos kuluneesta vuodesta!

  Vastaa
 2. Timo
  Timo says:

  Työssäni opettajana kaksi vuotta ovat olleet pitkähkön opettajaurani haastavimmat. Koulutukseen rahoituksen leikkaaminen. Siitä seurannut opiskelijaryhmien koon kasvattaminen, lähiopetustuntien leikkaaminen ja erityista tukea tarvitsevien opiskeljoiden sijoittaminen suuriin yli 25 opiskelijan ”perusryhmiin” . Lisäksi palaverien määrät ovat lisääntyneet ja erilaisia kirjaamis- ja opintosihteeri tehtäviä on siirretty opettajille. Nämä ovat aiheuttaneet minulle voimakasta stressiä ja ammattieettistä pohdintaa. Pitäisikö vaihtaa ammattia, kun tuntuu että en pysty enkä saa tehdä opettajan työtä riittävän hyvin? Omasta organisaatiosta ei valitettavasti apua löytynyt. Ei tunnu löytyvän kykyä eikä oikein rohkeuttakaan keskustella haastavasta kokonaistilanteesta. Työnohjauksen kautta sain mahdollisuuden keskustella ja pohtia tilannetta. Sain purettua ongelmavyyhtiä. Keskustelujen seurauksena tuli selkeyttä toimintatapoihin ja jatkan opetustehtävissä.

  Vastaa
  • A1Juutinen
   A1Juutinen says:

   Vuoden 2019 viimeisenä päivänä ´pongahti´ tänne Replies osastoon tämä viesti. Se on näillä TTT:n nykyisillä verkkosivuilla järjestyksessään 150:s palautekirjoitus. Timo-ope, kirjoitit kuvaavan uskottavasti kokemaasi koulutuksen kentältä. …`voimakas stressi ja ammattieettinen pohdinta´…´kun ei saa tehdä riittävän hyvin´ ovat ilmauksia, joita kuulen kollegoiltasikin, kuin myös monen muun toimisektorin ammattilaiselta. Pitkän linjan työnohjaajana oli taas kerran – ja vielä näin vuosikymmenen lopulla – lohdullista lukea kommenttisi viimeiset rivit. Kiitän Sinua ja monia aiemmin käyttäjäkokemuksiaan esittäneitä, yhdessä koetuista työskentelyprosesseista. Tulevalle työkaudelle yksilön kannalta selkeämmillä sävelillä!

   Vastaa
 3. Lähiesimies EKK Mikkeli
  Lähiesimies EKK Mikkeli says:

  Hei TTT!
  Me taidamme olla eräs noista edellä (tekstissä) mainituista työnohjausporukoista. Työskentelysopimus , jota pyynnöstämme kerran jatkettiinkin päättyi nyt hiistolomaviikkoon 2020. Nyt lomien jälkeen ensimmäisessä koko tiimin työkokouksessa kysyin esimiehenä palautekokemukset.

  Välitän tietona nämä: ”onnistui hyvin”, ”oli turvallista ja kiireetöntä puhua auki yhdessä koettuja ongelmakohtia”, ”työnohjaaja avasi meille ’paljon työelämää nähneenä’ sopivasti reittivaihtoehtoja, ehdottamatta olosuhteissamme mahdottomia”, ”mies paikallaan”, ”auttoi jaksamaan arjessa”, saatiin kehittämiseen tarpeellisia vinkkejä”, ”paras työnantajatuki viime vuodet huomioiden”.

  Eli – Timo – omasta ja yksikköni puolesta – suuret kiitokset!

  Työniloa ja jaksamista tärkeässä työssäsi!

  Vastaa
 4. Hydra-Esimies
  Hydra-Esimies says:

  Touko 2020. Suunnitelman mukaan edettiin 11 kk. Korona (meinas) teettää kiertotien. Teams:llä sekin.
  Timo – tavoite esimiestoiminnan tavoitteessamme saavutettiin.
  Kummaa, että esimiessparrausta työnohjauksena ei älytä laajemmin yrityselämässä… Minä ainakin tiedän koetun jälkeen suositella. Yksilöllinen ote. Ne työkuviokeskustelut laajenivat siviliin saakka. Kotijoukotkin saivat osansa hyvästä. Yhteinen kiitoksemme kesän kynnyksellä!

  Vastaa
 5. Työtiimi PJ
  Työtiimi PJ says:

  Hei TTT_Timo!
  Ensiksikin kiitokset Tiimimme puolesta. Työn tekemisen yhteiset linjaukset, joita hioimme luonasi, ovat pitäneet!!!

  Toiseksi kiitos yksilö J-P H psta. Hän kertoi esihenkilöiden palauteiltapäivässä saaneet kaipaamansa (haasteellisessa tilanteessaan). Arvelen tai tiedän tässä muutoksessa osuutesi merkittävyyden täysin.
  Hienoa työtä!

  Vastaa
 6. Esihenkilö_Kati_88
  Esihenkilö_Kati_88 says:

  Hybridistä oli kyse (vaikka en ole tekninen) ja se oli enemmän kuin onnistunut. 5 krt. Kiitän TImoa! Samoin työnantajaani, kun ymmärsi yskän: tarvitsin haastavan työstressini kanssa työyhteisön ulkopuolisen; ei ketä tahansa vaan luottohenkilön, joka kykeni näkemään työajan ulkopuolelle sopivassa määrin. Olet spesialisti. Varmaan huomannutkin, koska muutkin meillä sen havainneet…

  Vastaa

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *