Mitä on Hybridiohjaus

Hybridi merkitsee yhdistelmää. Pari esimerkkiä: Kemiassa puhutaan hybridipinnoitteista. On autoja, joissa yhdistetään kahta eri voimanlähdettä. Itselläni on ainoastaan myönteisiä kokemuksia turvallisesta ja taloudellisesta hybridiautosta viime vuosien aikana.

Timon Työnohjaus ja Terapiassa hyödynnetään tätä yhdistelmän ideaa hybridiohjauksena.  Asiakkaan kannalta se on sitä, että useampi asia ja askarruttava seikka on mahdollista ottaa käsittelyyn. Minun kannaltani se puolestaan on sitä, että kontaktityöskentelyssä käytän hankkimaani, monipuolista keinovalikoimaa luovasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakkaan kulloinkin polttavimmat kysymykset ovat aina ensisijaiset.

Hybridiohjaus on ammatillista palvelua. Palvelun piiriin pääsee ilman lääkärin lähetettä tai viranomaisen kehotusta. Riittää kun joku asia vaivaa mieltäsi ja kaventaa elämänlaatuasi, ja että tahdot rinnallesi luotettavan, kokeneen ammattilaisen. Hybridityöskentelystä en kirjoita potilas- tai asiakaskertomuksia tai jotakin muuta vastaavaa dokumentointia.

Ajattelen ammattilaisena, että Hybridiohjaus – ja siinä tarjolla olevat palvelupatettien sisällöt – kohdentuvat  ns. normaalin ihmisen arjen paineisiin. Ohjaus on tarkoitettu hyötykäyttöön mieluummin varhain kuin liian myöhään. Etukeno tai ennaltaehkäisy kuvaavat asetelmaa. Tästä syystä olenkin havainnut ajattelevan ja valistuneen ihmisen käyttävän sitä hyödykseen, helposti ja henkilökohtaisesti.

Kenelle se sopii?

Sinulle, kun

 • tunnet kuin Kalenius: ”En ole vahva, enkä liioin heikkokaan. En kipua pelkää – enkä kuolemaa, vaan sitä että elämättä jää, ainoa elämäni” (Tommi Kalenius, Liikuta mua -albumissaan 2015)

Hybridinen lähestymistapa sopii mainiosti ja tuloksellisesti silloin, kun ´painit´ arjen todellisuudessa eri vaatimusten ristipaineessa. Mietit, mikä on keskeisintä, kenen odotukset ja tarpeet tulee asettaa etusijalle. Mieliala ja vallitsevat fiilikset vaivaavat häiritsevästi. Vaakakupissa saattavat olla esimerkiksi seuraavia:

 • työ – perhe
 • yksin – yhdessä
 • alakulo – kliininen masennus
 • sielunhoito – terapia
 • haastavat lapset – aikuisen aika
 • kehityskriisi – tapahtumakriisi
 • ´mediaelämä´ – ´luomuelämä´
 • ennalta ehkäisy – korjaaminen

Miten käytännössä?

apua perhe-elämään mikkeli

Hybridiohjaus on TTT:n palvelutuotannossa nykyaikainen ja moderni tapa saada tukea ja apua pulmallisessa asiassa. Hyödynnämme yhdessä verkkokontaktin mahdollisuuksia (Skype) vastaanottotapaamisten ohella. Missä määrin näin tapahtuu, se on sopimus- ja tarkoituksenmukaisuusasia. Hybridiohjus voi toteutua myös pelkästään kasvotusten tapaamisina, viihtyisässä vastaanottotilassani A1:ssä. Se sijaitsee aivan Mikkelin ydinkeskustassa.

Hybridissäni on valittavissa periaatteessa kolme (sisältö/kesto) vaihtoehtoa. Hybridi-Base on 3 tapaamiskertaa (a´ 1,5 h). Hybridi-Plus palvelupaketti sisältää 5 tapaamista (a´ 1,5 h) ja Hybridi-Extrassa työskentelykontaktimäärä on 7 (a´1,5 h). Tämänkin jälkeen henkilöllä on jatko-optio, mikäli se yhdessä todetaan tarpeelliseksi, toimivaksi ja edelleen tulokselliseksi.

Jäljempänä alla olevasta taulukosta näet, että palvelupaketit ovat sisältöpainotuksiltaan keskenään erilaiset. Hybridi-Base tarjoaa sinulle mahdollisuuden keskittyä yhteen polttavimmista asioista, ja saada vastaus siihen, mitä nyt juuri kannattaisi tehdä.

Hybridi-Plussassa luotaamme ensisijaisesti parisuhde- ja perhe-elämän kysymyksiisi. Löydät sillä rintamalla olevia ansoja ja aarteita. Käytän tässä tukena – kuten kaikissa pakettivaihtoehdoissa –  erityisen luotettavia kartoitus- ja testauslomakkeita.

Seitsemän tapaamiskerran Hybridi-Extra on puolestaan rakennettu Luontaisten Taipumusten Analyysin (LTA) ympärille. Tässä verkossa toteutettavassa analyysissä saat itsellesi 10 sivun laajuisen kuvauksen juuri sinun luontaisista taipumuksistasi. Olen kouluttautunut LTA:n analyytikoksi. Uskon Sinun saavan paljon itseäsi hyödyttävää palautetta tästä asiasta, ja tarkoituksella, että voit hyödyntää 10 sivun raportiasi niin työelämässä kuin muillakin elämänalueilla

Huomio vielä nämä neljä seikkaa:

(1) Kaikissa palvelupaketeissa työskentelyä on siis edeltänyt arviokäynti. Miksi? Tämä itsenäinen ensikontakti on tärkeä, (a) jos henkilö ei jostakin syystä  vakuutu minusta hybridiohjaajana, tai (b) pakettien sisällöltöjen ajankohtaisuudesta itselleen, tai (c) joku muu työskentelysopimus (esim. terapia, parisuhdesovittelu tai työnohjaus) olisi tarkoituksenmukaisempi ja tehokkaampi. Arviokäynti on tärkeä myös minun kannalta, (d) ettemme ryhdy hommiin, jolla ei jostakin olettavasta syystä olisikaan riittävää tulos- tai vaikuttavuusedellytystä. Puhutaan ”kunniallisen perääntymisen” mahdollisuudesta eli kysymys on molemminpuoleisesta valinnanvapaudesta siitä, mikä on arviokäynnin yhteinen toiminnallinen johtopäätös.

(2) Asiakkaat ovat kertoneet kasvokkain tapahtuneen arviokäynnin eduista mm. seuraavaa: ”Tutustuu henkilöön helpommin”… ”vastaanottotila tulee tutuksi”…  ”siirtymisten aikataulutus tulee testatuksi”. ”Hyvä, että tutustumis-arviokäynnillä ovet jatkon suhteen avataan”… ”autopaikkaakaan ei tarvinnut etsiskellä”.

(3) Palvelupaketeissa (Base, Plus, Extra) ajateltuja testi- ja kartoitus- sekä analyysisältöjä on mahdollista valita myös ristiin; yksittäinen osa toisesta paketista kuin varsinaisesti valitusta. Tässä ”ristiin valinnassa” kuitenkin sovellamme tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Myös Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on mahdollista ostaa palvelupaketeista riippumattomana itsenäisenä kokonaisuutena; joskin tästä osiosta (tietokoneanalyysi- ja purkujaksosta johtuen) tulee oma veloituksensa. Hybridi Extrassa se sisältyy pakettihintaan.

(4) Hybridiasiakkaat ovat kertoneet kustannuksista mm. seuraavaa: ”Kohtuulliset kun tietää saavansa juuri omaan tilanteeseen”… ”Kaikki maksaa, mutta ei ylihinnoiteltua, kun huomioi henkilön runsaan koulutus- ja työkokemuksen sekä rauhallisen viihtyisän työtilapanostuksen”. ”Hyvä, että sai maksaa myös erissä ja netissä”.

Palvelupaketit

 • Hybridi Base
 • 3 kasvokkain/ online tapaamista
 • tapaaminen 1.5h/krt
 • Huomaat, mitä Sinun nyt kannattaa tehdä?
 • • Tiedostava kohtaaminen asiassasi + 1 sovellus seuraavista:
 • • Pystyvyyden tunne-testi
  • Minä ja Työni Analyysi
  • Minä ja Arvoni Analyysi

  + Etenemisohjeet
 • 295 € (sis. alv) alk. / maksut verkossa
 • Hybridi Plus
 • 5 kasvokkain/ online tapaamista
 • tapaaminen 1.5h/krt
 • Löydät parisuhde- /perhe-elämäsi ansat ja aarteet tällä hetkellä
 • • Oivaltava kohtaaminen asiassasi + 3 sovellusta seuraavista:
 • • Itsetunto-kysely (lomake)
  • Minä ja Ristiriitatilanteiden hallintakeinot (MRA)
  • Vuorovaikutuskartoitus
  + Väliarvio
  • Perhepöytä (piirros)
  • Suhdetohtori (äänite) kotiin

  + Loppuarvio
 • 490 € (sis. alv) alk. / maksut verkossa
 • Hybridi Extra
 • 7 kasvokkain/ online tapaamista
 • tapaaminen 1.5h/krt
 • Opit paremmin hyödyntämään luontaisia taipumuksiasi
 • • Jäsentävä kohtaaminen asiassasi + 3 sovellusta seuraavista
  + LTA -paketti
 • • 3 valitsemaasi kartoitusta (edellisistä)
  + Väliarvio
  • Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA-paketti)
  ⇒ toteutus verkossa ja
  ⇒ itselle tulostettavissa kirjallinen analyysi (10 s.)
  ⇒ analyysin purku (yhdessä)
  ⇒ luontaiset taipumukseni ja tietoisempi käyttö työssä ja muussa elämässä (yhteenveto)
  + Tulevien haasteiden
  ennakointi
  + Loppuarvio
 • 810 € (sis. alv) alk. / maksut verkossa

Yksittäisen palvelupaketin tarkka hinta määrittyy arviokäynnillä, jolloin räätälöidään asiakaskohtaisesti sisältöä ja toteutusta: verkossa ja/tai kasvotusten, päivällä ja/tai illalla, yksin ja/tai yhdessä. Edellä ilmaistut hinnat ovat vuoden 2016 yksityisasiakkaiden; yrityspaketit neuvotellaan erikseen.

Lopuksi

Asiasi on oman näköisesi, hyödy hybridistä. Osaamispotentiaalini on käytössä. Kuuntelen Sinua!