Koulutus

Olen toiminut kuluneen kahden vuosikymmenen aikana lukuisia kertoja koulutus- ja alustustehtävissä. Pyydetyimmät teemat ovat tavalla tai toisella kiertyneet työhyvinvoinnin, perhe-elämän ja laajemmin ihmisyyden rajapinnoille. Yritysten ja yhteisöjen koulutustarpeisiin (esim. koulutus- ja virkistyspäivissä) on ollut mieluisaa ja riittävän haasteellista vastata.

työyhteisön koulutus mikkeli

Oheinen kuva on aiheen kannalta informatiivinen neljässä mielessä:
  • Ostettu koulutustoiminta on erikseen räätalöityä, mutta kohdistuu samanaikaisesti useampaan yksilöön yrityksessä ja yhteisössä
  • Silloin kun en ole yksin kyennyt vastaamaan esitettyyn laajempaan koulutuspyyntöön, olen turvautunut mutkattoman vastuullisesti verkostossani oleviin yhteistyökumppaneihin. Luotettavia vaihtoehtoja on useita. Työparityöskentelyllä on kiistatta synergiavoimansa
  • Koulutustoiminnan työparityöskentelyssämme oppimisen ja ammatillisen kasvun filosofinen perusta voidaan kuvata sosiaalis-kognitiivis-konstruktiivisena: (1) painotamme yhdessä oppimista, (2) luotamme osallistujien omaan vastuullisuuteen ja aktiviteettiin tärkeäksi katsomissaan asioissa, (3) uskomme uuden tiedon ja omien toimintatapojen uudelleen rakentumisen mahdollisuuteen saatujen virikkeiden ja kokemusten jouduttamana
  • Kouluttajan pääasiallinen rooli on toimia ikään kuin katalysaattorina, jouduttamalla kemiallista reaktiota olematta itse reagoiva ainesosa