APUA PARISUHTEISIIMME AIKUISEN OIKEASTI! – Arvioita Mikkelissä

Apua parisuhteisiimme aikuisen oikeasti!Se on sutunnainen kommentti eräässä hankintaillan infotilaisuudessa Etelä-Savon Mikkelissä talvella 2023.

Satunnaista sanailua – hämmentävästi!

En tunne lausahduksen esittänyttä kuin etäältä; tiedän ainoastaan henkilön edistävän Mikkelin kaupungin seutukuntien, julkisen ja yrityselämän yhteistyötä Itä-Suomessa ja laajemminkin ulkomaita myöten. Toimenkuvaan kuuluvana monisektorimaisesti.

Kommentti oli ”yllättävä veto” myös siksi, että mainittu tilaisuus ei millään muotoa liittynyt perheiden tai parisuhde-elämän palveluiden hankintaan.

Tilaisuuden jälkeen juttelin muutaman paikalla olleen kanssa. Sain kuulla yhdeltä heistä, että ”olisin toivonut Sinun kertovan enemmän erikoisesta palvelutarjonnastasi”… kun siihen hänen mukaansa ”tuli yllättävä ja selkeä tilaisuus”. Mielipiteen esittäjä mainitsi itse käyttäneensä sekä yksin että yhdessä kumppaninsa kanssa avun lähteitä oman avioliittonsa eheyttämisessä onnistuneesti.

Niin se vaan tämä tilaisuus meni. Tällä kertaa.

Apua parisuhteisiimme aikuisen oikeasti! -lausahdus pysyi mielessäni…

Jäin myöhemmin tuumailemaan tilannekohtaista ja asiayhteyteen sopivaa, ns. ”oikeanlaista infoa ja markkinointia”. Kokemuksesta tiedän, kuinka joku toinen – ja varsinkin muun palvelutarjonnan edustaja – olisi rohkeasti pyytänyt puheenvuoron kertoakseen toiminnastaan ja sen hyödyistä käyttäjälleen. Vähän kuin tilaisuusriippumattomasti.

Samalla samainen kokemustieto muistuttaa tämän: kovin henkilökohtaisen ja intiimin palvelutarjonnan piiriin hakeutumisessa koetaan maassamme edelleen turhaa arkuutta. ”Yksin on kyettävä ongelmat ja kriisit selättämään” -asenne elää, vaikkakin avun lähteille ensiaskelien ottaminen on jo kohtuullisen luontevaa nykyisten keski-ikäisten keskuudessa.

Tutkimustiedon perusteella tiedämme, että erilaisten elämänkriisien ja henkilökohtaisten pari- tai perhekriisien kohdalla on erityisen tavallista lukea tai kuulla samaa kokeneiden kokemuksia siitä, miten he puolestaan ovat selviytyneet ja mikä on akuutissa tilanteessa auttanut eteenpäin.

Kyse on siitä, että aidot asiakasarviot ja käyttäjäkokemukset toimivat eräänlaisena peilipintana, eräänlaisena vertaistietona. Asiakaspalautteet rohkaisevat empivää ihmistä ensiaskelissa avun ja tuen piiriin.

Johtopäätös

Näillä Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) verkkosivuilla on tämän kesäisen blogijututun  kirjoitusajankohtana (7/2023) julkisesti luettavissa yhteensä 260 erilaista arviota. Kirjoittajina ovat olleet yksityiset henkilöt, yritysasiakkaat, blogien lukijat tai muutoin allekirjoittaneen palvelutarjontaa käyttäneet henkilöt.

Otan tästä runsaasta kommentti- ja palautemäärästä seitsemän satunnaisen otoksen. 

Käytän kahta lastenlastani, ekaluokkaista ja esikoululaista avustavina henkilöinä. Pyydän heitä sanomaan kuusi numeroa välillä 2-100.  

Julkaisen kirjoitushetkellä (28.7.2023) viimeisimmän asiakaspalautteen, ja siitä taaksepäin laskien kuusi poikien kertomien numeroiden mukaan . He sanoivat numerot 8,9,30, 38,42 ja 99.

Toisin sanoen tässä blogikirjoituksessa (nro 97) lukijalle on koottuna satunnaiset seitsemän arviota, niistä sadasta ajallisesti viimeisimmästä käyttäjäpalutteesta, joita henkilöt ovat Timon Työnohjaus ja Terapiaan lähettäneet. Joitakin niistä selvennykseksi kommentoin; alleviivattua sanaa klikkaamalla lukija löytää vielä lisäinfoa asiassa.

Näin voit muodostaa asiakaspalautteiden perusteella kuvaa eräästä Mikkelissä vastaanottoaan pitävästä palveluntarjoajasta, muun muassa silloin kun parisuhde-elämän haasteiden ja ongelmien painolasti on akuutti ja ilmeinen. Apua parisuhteisiimme kannattaa hakea!

Verkkosivujeni ”uudelle lukijallekin” vielä tiedoksi: Aina kun olen saanut postina asiakaskommentin tai muun julkaistavaksi tulleen arviopalautteen, olen vielä kertaalleen lähettäjältä varmistanut, että hän todellakin tarkoitti sanomisensa julkiseksi.

Aloitamme siis (kirjoitushetkellä) tuoreimmasta, nimimerkillä kirjoittaneella ”Einari ja Veivari”.

Näillä siellä luonasi humoristisesti keksityillä nimillä Sinulle palaute! (ei-humoristisesta asiasta).
Ilman Sinun ymmärtävää pettämisen käsittelyä emme antaisi (näin vuoden päästä) tätä kiittävää palautetta.
Eihän se kivutonta ole ollut tuona väliaikanakaan, mutta aivan toisenlaista: uskaltavaa, kokeilevaa ja nautittavaa. Keskenään! Ei tähän omin avuin olisi päästy. Siis tuhannet kiitokset ”Edenin puutarhasta”! Ja hyvää kesän jatkoa Mikkeliin!
”Einari ja ”Veivari” / 3.7.2023

Tästä palautekommentista laskien taaksepäin poikien numerot 8 ja 9 ovat sitten seuraavina.

Minä sain suositukset työterveyslääkäriltä, että parisuhde-elämämme juttuja kannattaisi käsitellä asiantuntijan kanssa rauhassa. Sinut sanottiin erityisen kokeneena vaihtoehtona. Nyt kun tiedämme kuka ja miten, suosittelemme lämmöllä toisille. Ja Tuhannet kiitokset Timo saamastamme avusta!!!
Hyvää jatkoa Sinulle tässä työelämän ja yksityiselämän leikkauspisteen toiminnassasi – olet mies paikallaan!
Tolonen-Seppänen pari / 24.2.2023

 

Merkityksellistä ja merkittävää!
Näin sanoisimme, ja siitä on nyt se pari vuotta aikaa – Timo – kun tartuimme tähän tilaisuuteen. Omaksi parhaaksemme. Se kannatti, koska asiat sujuvat keskenään nyt paremmassa hengessä.
Silloisia
vinkkejäsi on ”testattu” nämä vuodet. Myös näiden bloggaustesi avulla. Suuret kiitokset avusta ja tuestasi! Anniina ja Jarkko / 3.1.2023

Seuraavassa ”näyttessä” tunnuttiin viitatun johonkin aiempaan asiakkaan arvioon. Samalla se kertoo sen tosiasian, että parisuhdeasiakkaita ja muita ratkaisukeskeisiä toimeksiantoja saan Mikkelin ulkopuolelta. 

Savossa – Suomen kesämökkimaisemissa kun ollaan, olen vuosien varrella havainnut, kuinka tällä seudulla lomailevat parit ja perheet ovat lisääntyvästi löytäneet tiensä vastaanotolleni. Joillekin tulijoista juuri tämä etäisyys oman asuinpaikkakuntansa kuvioista tai henkilöistä muodostaa erään keskeisimmän tuloseikan. ”Käsitellä henkilökohtaisia parisuhdeasioita täysin ulkopuolisen kanssa”, näin on sanottu. Ja hyvä niin!

”Samat sävelet” meillä sillä erotuksella, että ei 9 v vaan 9 kk.
Lääkäri-suosituksella Savon suvessa me saimme käynnistää tämän ”uuden liiton”.
Talven erovaihe päättyi ja avioeron harkinta-aika vedettiin pois. Ero olisi toteutunut virheellisin perustein. Kiitos Timo kaikesta avustasi. Toiveikkaina kohti 9 v:tä!
Åberit Vantaalta / 29.6.2022

Tämä seuraava satunnaisotos epäilemättä tuo mieliimme maailmamme odottamattomana `yhdistäneen´ Covid-19 pandemian.  

Kävin Timon vastaanotolla ensin kahdella arviokäynnillä ja tämän jälkeen kymmenellä terapiaistunnolla. Kokemukseni Timon terapiasta olivat hyvät ja turvalliset korona-aikana jolloin kävin A1:ssä. Haluankin kiittää Timoa avustaan ja neuvoistaan. Sain paljon uusia näkökulmia asioihin ja osaan nyt katsoa asioita eri tavalla kuin ennen. Suosittelen kaikille lämpimästi. Timo osaa asiansa! Mies Mikkelistä /4.1.2022

Edellisessä palautteessa henkilö mainitsi ”ensin kahdella arviokäynnillä”… 

Todellakin aina uusien yhteydenottajien kohdalla käytössäni on ns. Arviokäyntitapaaminen. Ja A1 viittaa vastaanottotilaani Mikkelissä.

Ensimmäisessä kohtaamisessamme ”tunnustellaan” puolin ja toisin tulijan tarpeita, toiveita ja toimivan terapian edellytyksiä. Arviokäynti on monenlaisissa tilanteissa hyvä paikka miettiä sitä, miten saataisiin apua parisuhteeseen ns. aikuisen oikeasti. Ja jos  apua ja tuki ei A1:ssä jostakin syystä tuntuisi mahdolliselta, niin mikä ja missä voisi sijaita suotuisampi paikka.

Mies Mikkelistä mainitsi terapiatapaamisten määränä kymmenen. Se oli hänen tilanteessaan ilmeisesti tarpeellinen ja toimiva, mutta luonnollisestikaan ei mikään ainoa vakiomäärä.

Kuinka monta kertaa tarvitaan” -kysymys esitetään toistuvasti. Siihen on kuitenkin problemaattista täsmällisesti vastata. Tapauskohtainen määrä ja tiheys riippuu kovin monesta tekijästä; paitsi vallitsevasta pulmasta, onko se odottamaton vai kenties pitkäänkin hiertänyt, niin ikään henkilön motivaatiosta ja ulkoisista mahdollisuuksista, ja tietysti terapeutinkin taidoista. 

Pitkän linjan kokemuksella voin todeta, että joskus muutama tapaaminen luotettavan ammatti-ihmisen kanssa on aivan passeli ja sinä hetkenä riittävä mahdollinen. Samalla lienee lukijallekin ymmärrettävää, että joskus tilanne, olosuhteen ja asioiden moninaisuus vaatii perustellusti pitemmän työskentelyjakson, ollakseen vaikuttavaa lyhytterapiaa.

OHO!
Nimeni on Olli Nieminen, eikä OHO. Mutta kun tämä bloggaus rävähti eilen silmilleni, juuri ”sana” kuvaa kokemustani.
Tiedän kyllä ei-mikkeliläisenä Timon olevan taustaltaan pappi. Juurikin tästä syystä olen kohtuullisella mielenkiinnolla seurannut kirjoituksiasi, pitkäänkin.
No tämä OHO ja isolla sitten kertoo siitä, miten syvällinen oli elämän kuvauksesi Isoon kirjaan perustuvana. Tällaistä teologilta minun, lääketieteen maailmassa, tietysti sopisi toisaalta odottaakin. Ymmärrän käytettävissä olevan ajan rajallisuuden. Johonkin sitä on focusoiduttava, sinunkin arjessa. Kirjoituksesi merkitsi minulle paljon. Kiitos, pastori TJ!
OHO! / 16.11.2021

Saamani palaute, kuten tekstistä ilmenee, liittyy Timon Työnohjaus ja Terapia (TTT) nimissä julkaisemiini blogikirjoituksiin. Näillä TTT:n nykyisillä verkkosivuilla niitä löytyy tällä hetkellä lähemmäs sata erilaista juttua.

Kirjoitukset käsittelevät ihmisen eri elämänpiirejä kotona ja työssä. Pyrin saamaan kulloiseenkin teemaan sellaista tulokulmaa, joka mahdollisesti ravitsisi lukijaa tämän omassa todellisuudessaan edes jollakin tavoin.

OHO-kirjoittajan mukaan olen tavoitteessani onnistunut. Hänelle pastoraalinen koulutustaustani näytti merkitsevän paljon. Itsekin olen tyytyväinen siihen, että minulla on ollut suotuisat mahdollisuudet kouluttautua laaja-alaisesti, ja sitten työskennellä itselleni elävästä kristillisestä toivosta käsin. Virkatyövuosieni jälkeenkin olen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä kutsumustyössäni.  

Minusta nämä videot täällä eivät ole aivan tavallisia. Ja siksipä juurikin hyviä. Niissä on asia ja ’mesitsi’ paketoitu niin, että joutuu miettimään omalle kohdalle.

Suhdesovittelun otos kolahti minuun (tai ensin a-kumppaniin) jo aikoja sitten. Tuo video sai minut todellakin heräämään parielämän suhteen.

Löysimme sovitteluun A1:een. Ja nyt kaks kautta myöhemmin sanottava, että viimeisellä hetkellä. Muutto olisi muutoin toteutettu. Meidän kohdalla tarpeettomana, äkkikiireessä! kun isosta kokonaisuudesta olisi ollut kyse.

Tiedän ja puoliso myös, että kannattaa kriisissä pyytää Timoa mukaan. Hänellä on pitkä praktiikka taustanaan. Hän on ihmisenä turvallinen ja toimissaan kokonaisuuden hahmottava. Kehotamme tutustumaan henkilöön.

Kiitoksemme! Sampsa / 2.11.2020

Tässä seitsemännessä satunnaisesti valitussa käyttäjä- tai asiakaspalautteessa viitataan videoihin. Olen tuottanut tällaisia teemavideoita toistakymmentä erilaista. Omilla verkkosivuillani niistä esillä on kymmenen. Muualta löytyvistä suosittelen klikkaamaan 3K Savon suoralinkkiä.

Mainitun yrityksen partneri-konsulttina olen voinut hyödyntää ammattitaitoani varsinkin yrityselämän kentässä. Niinpä erilaiset johtajien ja avainhenkilöiden sparraukset ovat viime vuosina tulleet pyydettyinä tehtävinä kohtuullisen tutuiksi.

Parisuhdeasioiden hoitaminen, perhe-elämästä huolehtiminen sekä laajemminkin henkinen työkunnon ylläpitäminen ovat nykyään aivan toisella `arvostuksen levelillä` yrityselämässä; myös meillä Suomessa, kun arvostusta verrataan pari vuosikymmentä aiemmin vallitsevaan tilanteeseen. Tarkastelimmepa asiaa niin aika- kuin euroinvestoinnin näkökulmasta.

Tiivistetysti: olemme tulleet tietämään kokonaisuuden näkökulmasta, kuinka ”hyvin voiva ihminen on toimelias ja tuottava henkilö”!  

Tässä vielä suoralinkki Suhdesovittelun otos, jonka Sampsa palautteessaan mainitsi.

Aiemmin esillä olleessa Mies Mikkelissä kirjoituksessa oli puhetta arviokäynneistä. Siitä ehkäpä katsotuin videokooste on nimellä Väläyksiä Timon vastaanotolla. YouTubessä se löytyy tällä suoralinkillä.

Videossa mainitusta Hybridi-palvelusta on oma tiivistysotoksensa tubessa ja verkkosivujeni video-osiossa. Tässä kuitenkin vielä laajempi tulokulma allekirjoittaneen palvelutarjonnan keskiöön, Etelä-Savon Mikkelissä majapaikkaa pitävään Timon Työnohjaus ja Terapiaan (TTT); klikkaa silloin tästä.

TAPAAMISIIN – ETELÄ-SAVON MIKKELISSÄ!

Lopuksi musaa. Valintani YouTubesta tämän blogikirjoituksen sisältöön mielestäni liittyy aiemmin kirjoittamaani, sanoisinko ”suopealla tavalla”. ”Harmaita enkeleitä” puhukoon puolestaan!

Mikäli ei avaudu suoraan kuvasta, kopio seuraava linkkiosoite ja avaa sillä:  https://youtu.be/wJ6qKX1UT8s?t=16.