onko pariterapiasta hyötyä

Onko pariterapiasta hyötyä?

Tämä on varsinainen blogiteksti otsikon aiheessa. Jos et ole vielä lukenut johdanto-osaa, suosittelen! Pääset kivasti vauhtiin. Löydät sen kuvan perusteella  https://www.timojuutinen.fi/ajankohtaista

 

Mikä auttaa eniten?

Tutkijoiden mukaan vaikuttavuudeltaan parhaiksi todettuja parisuhdeterapioita yhdistää kourallinen asioita, viisi periaatetta. Nämä ovat keskeisiä hoitotuloksen kannalta, silloinkin kun pariterapiassa jostakin syystä tavataan vain toista henkilöä (tai osaa perheenjäsenistä) kumppania useammin.

onko pariterapiasta hyötyä

 

Mukiinmenevä ja muutoshaluinen kohtaavat

Yhteinen ymmärrys ja muutoshalu – molempia tarvitaan. Jotta terapia olisi tuloksellista, syntyy jo aika varhaisessa vaiheessa osapuolille heitä yhdistävä kokemus. Mistä? Siitä, että asiakas kokee pariterapeutin taitavaksi ja ymmärtäväksi, puolueettomaksi ja tasapuoliseksi. Samoin terapeutin tulee kokea tykönänsä, että hän voi auttaa juuri näitä luokseen tulleita ihmisiä, joko yksilöinä, parina tai perheenä.

 

Tästä syystä esimerkiksi minulla on käytössä ns. arviokäynnit (1 – 3 krt) ennen varsinaista päätöstä työskentelyn aloittamisesta. Kysymme yhdessä, onko pariterapiasta hyötyä juuri heidän tilanteessa?  Arviossa toteutuu asiakkaan vapaaehtoisuus ja vastuullisuus sekä ammattilaisen kokonaisnäkemys tuen tarpeesta. Arviokäynnillä korostan, ettei tarvitse olla kummallekaan osapuolelle noloa tai häpeällistä, jos tässä ”keskinäisten kemioiden toimivassa tunnustelussa” päädytäänkin muuhun lopputulokseen kuin työskentelyn aloittamiseen tässä ja nyt Mikkelissä.

 

Riippumatta siitä mikä on varsinainen tulosyy keskusteluterapiaan hakeutumisessa, tuloksellisen työskentelyn perusedellytys on siis molempien puolisoiden riittävän hyvä yhteistyösuhde terapeuttiin. Sinun on tunnettava tulevasi tasapuolisesti kuulluksi ja ymmärretyksi, olipa terapeutti samaa tai eri sukupuolta kanssasi. Tämän saman, arvostetuksi ja kuulluksi tulemisen sallit myös kumppanillesi.

 

Me ihmiset sanomme kaipaavamme muutosta, silloin kun omat olosuhteet ja henkinen tila suhteessa käyvät sietämättömäksi. Parisuhdeterapiassa tämä muutos − ulkopuolisen ammattilaisen avulla − on sitä todennäköisempi, mitä innokkaammin ja toiveikkaammin molemmat suhtautuvat esiintyneiden ongelmien selättämiseen. Jälleen korostan: riippumatta ongelman alkuperästä sekä siitä, kumpaan tai kehen nimenomaiseen henkilöön perhesysteemissä ongelmat ensi kuulemalta tuntuisivat kiertyvän.

 

Totuutta salatuimpaan saakka

 

Jokaisella meillä on kokemuksia siitä, kuinka puhuminen mieltä painavasta asiasta toisen kanssa on helpottanut oloa. Tällaista tapahtuu ystävyyssuhteissa hyvien ystävien kesken. Terapiassa usein mennään vielä syvemmälle ja henkilökohtaisemmille vesille, sillä esimerkiksi kauan vaiettujen salaisuuksien taakka on usein raskas. Tämän me tiedämme. Traumaattisista kokemuksista voidaan vapautua vasta, kun niitä kohdataan ja käsitellään henkilölle turvallisessa ympäristössä.

onko pariterapiasta hyötyä

Joku ilmaisee saamassani pariterapian palautteessaan yksiselitteisen lyhyesti, ”puhuminen helpotti ja läheisyys lisääntyi”. Mistä silloin on saattanut olla kysymys?

Tutkimuksien mukaan tehokkaissa pariterapioissa tuetaan osapuolia haavoittuvuuden tunteiden, heidän erilaisten tarpeiden ja pelkojen ilmaisussa. Pariterapeutti kysymyksillään ja ehdotuksillaan ohjaa puolisoita olemaan avoimia puolisolleen rakentavalla tavalla. Keskinäisessä vuoropuhelussa kumppaneita autetaan antamaan toiselle ymmärrystä, tukea ja hyväksyntää toisella tavalla kuin kotona on totuttu toimimaan.

 

Kun tällaisen ilmapiirin luomisessa yhdessä onnistutaan, huomataankin, että pariterapiassa puhutaan auki monia historian traumakokemuksia ensimmäistä kertaa. Jos/kun historian ikävät muistot ajoittuvat (ensisijaisesti) yhteiselon ajanjaksolle, anteeksipyytämiselle ja -antamiselle puolisoiden kesken avautuu aivan uudenlainen tilaisuus ja kantava mahdollisuus. Parhaimmillaan koetuista vastoinkäymistä löydetään myös suhdetta vahvistava vaikutus.

 

Helpottavalla puhumisella luodaan korjaavia kokemuksen hetkiä. Tämä puolestaan lisää läheisyyden tunnetta kumppaneiden kesken. Läheisyyden lisääntyminen on usein sekä henkistä että fyysistä. Pariterapiaan hakeutumisen syytutkimukset osoittavatkin toistuvan selvästi, että juuri läheisyyden tunteen puuttuminen on yleisimpiä syitä pariterapiaan hakeutumisessa, eri ikäluokissakin tarkasteltuna. Muita yleisesti esiintyviä ovat kommunikaatio-ongelmat riitoineen, uskottomuus, mustasukkaisuus, ero ja uusperheen haasteet.

 

Suupesu ja toisenlaiset toteumat

Vaikuttavissa terapioissa autetaan paria keskustelemaan paremmin. Prosessin aikana opetellaan pois toisiaan etäännyttävästä ja loukkaavasta puhetavasta. ”Senkin lehmä”, ”tumpelo oli taas töissä”, ”et koskaan”, ”aina minä”… Nämä ovat esimerkkejä sellaisesta pariviestinnästä, joka ei kannusta toista pyrkimään parempaan tai välttämään taisteluun asettumista. Tiedämme hyvin, ettei kukaan nainen toivo olevansa ulkoiselta viehätykseltään lehmän kaltainen, eikä kukaan mies ilahdu toistuvasta tumpelon määritelmästä.

 

Mikä ilmaus tai määritelmä sinusta on tuhoava toisen sanomana? Tietääkö kumppanisi todella, että käyttäessään tuota kyseistä ilmausta hän samalla sahaa suhteenne yhteistä oksaa? Entä itse, missä kerronnan kohdassa olisi Sinulla suupesun paikka?

 

Hyvässä parisuhdeterapiassa opitaan näkemään viestinnän huonot ja hyvät vaikutukset. Siellä opetellaan kannustavampaan, rohkaisevampaan ja arvostavampaan lähestymisotteeseen olla keskenään. Oikeaan aikaan lausuttu hyvä sana rohkaisee, kannustaa ja ilahduttaa. Kuinka hyvältä tuntuukaan, kun joku antaa kiitosta tai myönteistä palautetta. Tai kuinka rohkaisevaa on saada tukea, myötätuntoa ja kannustusta vaikeuksien keskellä.

 

Tämä lääke puree: Kumpikin puoliso saa ymmärrystä ja työkaluja rajoittaakseen hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, olipa tämä sitten sanallista tai ruumiillista. Jos kyse on erityisesti jälkimmäisestä (fyysisesti uhkaavasta käytöksestä), on tärkeää, että turvallisuuden rajoja sanotetaan ja käytännössä asetetaan, niin kotona kuin kaikessa läheisessä kanssakäymisessä. Turvallisuuden tunnetta ja selkeämpää viestintää oikealla kohdennuksella!

 

Jatkona edelliseen ja johdantona seuraavaan, kuuntele Jouko Mäki-Lohiluoman Valokuvaaja.

Meissä onkin potentiaalia

Onko pariterapiasta hyötyä? − eteenkin silloin kun toista tai molempia suhteen osapuolia piinaa taipumus vähätellä itseään ja torjua myönteiset asiat elämässä. Tällainen itsensä väheksyminen ei näet ole aivan tavatonta. Itse asiassa itsensä perusteeton vähättely on ollut aiemmin varsin tyypillistä meidän suomalaisessa kasvatusilmapiirissä. Hyvään pyrkien, meillä on oltu varsin varoivaisia lastemme kehumisessa ja tunnustuksen antamisessa, silloinkin kun sellaiseen olisi ollut selkeät perusteet.

 

Vaikuttavissa ja näyttöön perustuneissa terapioissa on ominaista se, että paria on autettu löytämään suhteensa vahvuudet ja voimavarat. Miten voimavarojen ja vahvuuksien hyötykäyttöön sitten päästään, riippuu jossakin määrin pariterapeutinkin työkalupakin laajuudesta. Onnistumisessa on kuitenkin kyse kuvainnollisesti vähän samasta kuin Valokuvaajan kiteytyksessä

mitä rajaa pois ja mihin tarkentaa – ken oppii sen, se täällä onnen saavuttaa

 

Tarina elää! mystiselläkin tavalla vaikuttaen

Ihminen on tarinoita kertova ja niistä oivalluksia tekevä olento. Tämä lajityypillinen ominaisuus ei ole menettänyt tehoaan ihmisen sivistyksen lisäännyttyä, päinvastoin.

 

Terapiassa asiakkaan ja asiakasperheen tarina kerrottuna elää ja vaikuttaa. Taitava pariterapeutti osaa lisäksi hyödyntää muualta kuulleita ihmisen elämään liittyviä tarinoita ja kertomuksia. Oikein annostellen yleisinhimillinen tarina tai kertomus avaa terapiahuoneessakin yllättävällä tavalla asiakkaiden visusti varjelemia ”lukittuja ovia”.

 

Hyödyllinen, henkevä ja hoitava tarina – sellaisen kertomisesta olen joskus saanut vaikuttavimmat kiitokset omilta parisuhdeasiakkailtani, jopa vuosia myöhemmin työskentelyjakson päättymisestä. Tämä todistaa, kuinka toimiva tarina saattaa elää mystisesti ja muutosvoimaisesti. Hyödynnän terapiatyössäni myös tätä toimivan tarinan hoitavaa elementtiä. Tässä eräs tarina, jota kylläkin sovellan useammin työpaikan ja tiimien työnohjauskuvioissa.

 

Kauan sitten eräällä kuninkaalla oli ongelma: hänen alamaisensa olivat likaista väkeä. Tarkastusmatkoilla hänen eteensä tuli jatkuvasti naamaltaan sotkuista sakkia. Ratkaistakseen ongelman kuningas julisti suuren kasvojenpesukilpailun.

Määräaikana paikalle kuninkaan palatsiin saapui kaikenlaista yrittäjää kuka minkäkinlaisen ihmeaineen tai vekottimen kanssa. Viimeisenä paikalle tuli hieman myöhästyneenä likainen ja rähjäinen resupekka mukanaan ämpärillinen tervaa.

Ennen kuin kukaan ennätti tajuta mitään, ukkorähjä otti sudin ja sotki muiden kilpailijoiden kasvot tervalla. Kun toisten kasvot olivat tervan peitossa, niin omat näyttivät kaikessa likaisuudessaan muita puhtaammilta.

Perhe-elämässäkin toisen synneistä on aina helpompi tehdä parannusta kuin omista. Mutta edistyykö parannuksen teko toisen virheiden esiin tuomisella? Vaikuttavassa ja muutosvoimaisessa pariterapiassa yksilö on itse oivaltanut, ettei mustamaalaaminen oikeasti kirkasta omia kasvojamme.

 

—-

Jos tämän blogikirjoituksen aihe kiinnostaa vielä enemmän sekä varsinkin kysymys, mikä pariterapiassa erityisesti ja yhteisesti auttaa, voit lukea lisää esim. seuraavasta ammattijulkaisusta: Benson, L.A., McGinn M. & Christenssen, A. (2012). Common Principles of Couple Terapy. Behavior Terapy. 43, 25-35.

Käsittelen terapiaa verkkosivujen ao kohdassa palvelut; siellä löydät myös julkaistun ammattiartikkelini suurryhmän kokemuksistani, nimenomaisesti sen hoitavuuden näkökulmasta. ks. www.timojuutinen.fi/terapia

Blogikirjoituksen kuvien takana olivat tällä kertaa (järjestyksessä) Gregoine Sitter, Felix Russel-Saw ja Charlie Foster.

 

 

 

10 replies
 1. Peter & Iines Tre
  Peter & Iines Tre says:

  Koti on kullan kallis! Niinhän sitä on totuttu ylistämään….Ihmettelen suuresti, miksi sitten yleensä ei tehdä asioille ajoissa. Meillä Tampereella on hyvät kokemukset kriisiavusta omassa ilmenneessä. Ex-Itä-Suomalaisina seuraamme mm. näitä parisuhdeblogeja tällä sivulla. Ja nyt tömähti sellainen päivitys, johon piti välittömästi kommentoida kokemuksesta. Kumppani (psykologi) sanoo kirjoituksistasi ”hiottua kokemusta ja näkemystä inhimillisen realistisena”. Ja minäkin (mekaanikkona) ymmärrän mitä niissä lukee. Mielestäni on typerää vain kärsiä ja odottaa, jos ammattimiehiä saatavilla. Jos asuisimme vielä siellä suunnalla, ei olisi tarvinnut arpoa soittamista kun ”helvetti” oli meillä irti. Menestystä!

  Vastaa
  • A1Juutinen
   A1Juutinen says:

   Kiitän Teitä tamperelaiset! Olipa suuntaa näyttävää, ja minua päivän ruokatauolta tultuani myös rahkaisevaa.

   Vastaa
 2. Ei outo, vaan erilainen
  Ei outo, vaan erilainen says:

  Haluan kirjoittaa oman kasvutarinani, jonka pariterapia mahdollisti.
  ”Hei, olen läheisriippuvainen, erityisherkkä, luottamattomuuteen taipuvainen…silti naimisissa.”
  Olen tarvinnut ja onnekseni saanut pariterapiaa, juurikin mainitsemasi kaltaiselta, taitavasti, ymmärtäväisesti, puolueettomasti sekä tasapuolisesti kohtelevalta terapeutilta. Sinulta Timo.
  Ne monet kerrat sohvasi nurkassa istuessani ovat vieneet minut sekä oman parisuhteeni aivan uudelle tasolle. Tasolle, jossa hyväksyy itsensä ja elämän sellaisenaan, ilman sen suurempia odotuksia. Kun parisuhteessa on vahvoja ja suuria tunteita, ne samat tunteet räiskyvät riidoissakin, kaikissa mahdollisissa ulottuvuuksissaan. Terapioissa opin, että riidatkaan eivät ole maailmanloppu. Korkeintaan avioliiton loppu, niin halutessamme. Haluanko itse, että niitä huonoja päiviä on enemmän kuin hyviä.
  Vaikka terapioistamme on jo vuosia, elän vahvasti antamiesi eväiden varassa. Ne eväät ovat kantaneet pitkälle ja olen avullasi pystynyt muuttamaan monet heikkoudet vahvuudekseni. Ja vielä aidosti uskomaan itse siihen. En pelkää enää menetetyksi tulemista, vaan voin suoraselkäisesti todeta pärjääväni kaikessa mitä elämä eteeni tuokaan.
  Koska tarvitsen normaalia enemmän aikaa asioiden käsittelemiseen, tämä kaikkien voimavarjojen ja vahvuuksien hyötykäyttöön ottaminen on tapahtunut pikkuhiljaa, pienin askelin. Kiitos siitä, että ohjasit huomaamaan (Valokuvaajankin sanoin), mihin kannattaa tarkentaa ja mitä rajata pois!
  On hyvä ja turvallinen olo, kun tietää, että olet tarvittaessa taas käytettävissä.
  ”Hei, olen myös kaikinpuolin hyvä ihminen, jolla on aivan erityinen tehtävä hoidettavanaan elämässä.”

  Vastaa
  • A1Juutinen
   A1Juutinen says:

   Kasvutarinasi ei minustakaan ole aivan tuntematon ja outo. Henkilökohtainen – sitä se on! Lämmin kiitos Sinulle kaikessa koskettavuudessaan, sekä itseni että heidän puolesta, jotka eivät tahdo eri syistä julkistaa omaansa.

   Vastaa
 3. KIITOS
  KIITOS says:

  Kirjoitan tämän sanan yövuorostani. Oikeastaan en vain minä, vaan puolisoni ja
  Seinäjoen serkkuni myös.
  Luemme ja porinoimme (”työnohjaus”) lukemastamme.
  Ammattimme ovat sellaiset, että terapiatekstit ja laajemminkin ihmissuhdekirjoitukset ovat suurennuslasin alla. Mitä tahansa emme niele.
  Sinulla kirja- ja kokemustieto yhdistyvät hedelmällisesti. Blogit elävät. Niihin sisään valjastettu musiikki on toimivaa, tarkoituksenmukaista ja sopivasti viihdyttävää. Arvatenkin, olet nähnyt paljon vaivaa. Lopputulos kestää vaativan vertailun.

  Vastaa
  • TTT
   TTT says:

   Yövuorosi jo (tällä erää) historiaa. Tässä tiedoksenne tulevasta. Näinä päivinä julkaisen yhteiselämästä PARISUHDE PUNTARIIN -blogikirjoitukset. 4 ikkunaa asiaan… Lämmin kiitos `teille, jotka ette niele mitä tahansa`.

   Vastaa
 4. Pitkä liuku (palaute)
  Pitkä liuku (palaute) says:

  Hei!
  Voisimme sepustaa tämän eri tekstiesi perään; omakohtaista ja yhteistä kokemusta kun on TTT:stä karttunut. Toisen meistä työpaikalla olit sovittelemassa työntekijäkonfliktia. Lopputulos oletettua parempi, ja se on kestänyt. Samat fiilikset tästä meidän yhteisestä pariterapiasta A1:ssä. Meistä oli tosi onnistunutta se, että tavattiin eri kokoonpanoilla, mutta yksi ja yhteinen tavoite. Parempi parisuhde. Sellainen saavutettiin. Olemme iki kiitollisia, kun meidän ”liukastellessa” loit perhe-elämäämme toivoa ja sellaista uskallusta, joka oli hyväksi meille kaikille. Löysimme meidän menolle sopivat välineet.

  Vastaa
  • TTT
   TTT says:

   Te ´Pitkän liun kokeneet´. Teimme yhteistä matkaa todellakin erilaisin kombinaatioin. Koko liukunne ajan teidän sinnikkyytenne oli ilmeistä, taka-askelistanne huolimatta. Se siivitti. Saavutimme tavoittelemanne, ja niinpä tyytyväisiä selkeästi enemmän kuin A1:n kolme aikuista. Kiitos! Sekin on palautteestanne mainittava, että tietämättänne olitte järjestyksessään nyt 100:s, tässä ”Viimeiset kommentit” -osastossa julkaistujen palautteiden joukossa.

   Vastaa
 5. Myrskyn jälkeen K&S...
  Myrskyn jälkeen K&S... says:

  Tänään (touko18 lopulla) paistaa, niin ulkona kuin sisällä! Olimme parikriisissä (luottamuspula) terapiassa tasan vuosi sitten. Ensimmäisellä terapeutilla – meistä kokemattomaksi osoittautunut – se ei okein skulannut. Timon kanssa se onnistui kympän arvoisena. Vielä talven jälkeen tunnemme auringon kodissamme. Hyvä ettemme eronneet, vaikka paperit olivat jo pöydällä. Saimme työterveyslääkäriltä suositukset. Uskoimme. Uskalsimme. Käyttäkää te toisetkin tätä henkilöä myrskyissänne. Niitä varmaan kukin (toisiaan lähellä elävät) kohtaavat, ainakin jossakin yhteiselämän vaiheessa. Kannattaa!

  Vastaa
 6. Auttoi ja antoi
  Auttoi ja antoi says:

  Otsikko sisältää lyhyesti kaiken sanottavani. Auttoi tarkoittaa sitä jollaiseksi lopulta terapiakeskustelut kanssasi johtivat. Antoi, sillä tarkoitan tätä tekstiäsi, johon nyt törmäsin puolitoista vuotta myöhemmin niistä käynneistämme. Osaat tässä kertoa niitä, joissa me (ja erityisesti minä) muutuimme. Musasta myös täysi kymppi tuolle kitaramiehelle.

  Vastaa

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *